Sähköiset lähetteet nopeuttavat tiedonkulkua erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

11.12.2023 Tiedotesähköinen lähete

Kesällä 2023 toteutettiin HUS lähettäjänä -pilotti, jossa HUS Meilahden päivystyksen ammattilaiset pystyivät määräämään sähköisen lähetteen Apotti-järjestelmässä Helsingin psykiatrialle. Onnistuneen pilotin perusteella HUS ja Helsinki laajentavat käyttöä vuoden 2023 aikana niin, että koko HUSissa voidaan määrätä lähetteitä Helsingin määrittelemiin palveluihin.

Pilotti ja sen laajennus syntyivät todellisesta tarpeesta, sillä yli organisaatioiden kulkeva hoitovastuun siirtäminen ei ollut aiemmin kovin jouhevaa. Lähetteet HUSista lähtivät perusterveydenhuoltoon päin kirjepostilla tai faksilla ja moni kaipasi sähköistä ratkaisua.

– Potilaan jatkohoidon järjestäminen perusterveydenhuollon puolella nopeutuu, kun HUSin määräämät lähetteet näkyvät heti Helsingissä. Helsinki voi käsitellä lähetteet samalla työnkululla, kuin sisäiset lähetteensä. Riski tietojen katoamiselle vähenee, sillä sähköisestä järjestelmästä jää aina jälki, kertoo Apotin potilaslogistiikan tuotepäällikkö Timo Kukkonen.

Sähköinen lähete vähentää paperisotaa 

Sähköisyyden ansiosta Helsinki saa myös entistä luotettavammat tilastot siitä, miten paljon potilaita heille tulee HUSista jatkohoitoon. Ennen kaikkea sähköinen lähete vähentää paperisotaa merkittävästi ja säästää aikaa.

– Apottiin on kirjattu käsin yli 30 000 terveydenhuollon lähetettä HUSista Helsinkiin. Vaikka otetaan huomioon hakuvirheen mahdollisuudet, niin silti puhutaan valtavasta määrästä käsin tehtävää työtä, joka nyt poistuu, Apotin tuoteomistaja Laura Moilanen avaa.

Laura Moilanen seisoo suuren mustan tv-näytön edessä ja hymyilee katsoen kameraan.
Laura Moilasen mukaan Apotilta löytyy jo teknistä kyvykkyyttä laajentaa pilottia Apotin ulkopuolella toimiviin organisaatioihin. Kuva: Henri Salonen

Sähköinen lähete ollut mieluinen potilastyössä

Urologi, HUS Vatsakeskuksen lääkäri ja Apotti-asiantuntija Henrikki Santti kertoo, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun, vaikkakin totuttelussa menee aina tovi.

– Ammattilaiset ovat pitkään toivoneet, että HUSista pystyttäisiin määräämään sähköisesti lähetteitä perusterveydenhuoltoon. Uudistus on otettu hyvin vastaan. Nyt tietty väliporras jää pois ja se helpottaa toimintaa myös vastaanottavassa päässä, hän kertoo.

Ohjeistusta on uuden edessä lisätty. Helsingin ammattilaiset käsittelevät lähetteet samaan tapaan, kuin nykyiset Helsingin sisäiset lähetteet, ja voivat tarvittaessa kommunikoida HUSin kanssa lähetteen käsittelyyn liittyen Apotti-järjestelmässä.

Santti seisoo Apotin toimistolla ja katsoo kameraan. Taustalla avautuu toimistotila, jossa muita työntekijöitä työskentelee tietokoneiden äärellä.
Henrikki Santin mukaan sähköisen lähetteen kehittäminen on ollut toivottu uudistus. Kuva: Henri Salonen

Yhteistyöllä uusia avauksia myös tulevaisuudessa

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen järjestelmä tuo synergiaetuja, joista pilotin laajennus on hyvä esimerkki. Jatkossa se luo mahdollisuuksia muihinkin uusiin ratkaisuihin, Apotin Timo Kukkonen uskoo.

– Sähköisen lähetteen toteutuminen on vaatinut yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. Yhteistyö voi poikia tulevaisuudessa muitakin hyötyjä, Santti komppaa.

Seuraavaksi toiveissa olisi laajentaa käyttöä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Päätöstä alueella ei ole vielä tehty, mutta kentältä saadun palautteen perusteella uudistus on erittäin toivottu.

– Sen jälkeen ajatuksena on laajentaa Apotin ulkopuolisiin potilastietojärjestelmiin. Tekninen kyvykkyys on jo olemassa. Oulun yliopistollinen sairaala on esimerkiksi ollut asiasta kiinnostunut uuden sähköläheteyhteytensä myötä, Laura Moilanen tiivistää.

Eeva Louko

Työskentelee päivisin viestinnän asiantuntijana ja kirjoittaa yön pimeydessä rikosromaaneja.

Tilaa Apotin uutiskirje