Monialainen työyhteisö on vahvuutemme

Me apottilaiset tulemme monista eri taustoista

Olemme ihmisinä hyvinkin erilaisia ja se juuri onkin työyhteisömme rikkaus. Apotin monialaisuus, kivat työkaverit, tekemisen meininki ja dynaaminen ilmapiiri ovat vahvuuksiamme.

Joukossamme työskentelee esimerkiksi terveyden- ja sosiaalihuollon, ICT-alan, juridiikan, hallinnon, viestinnän ja monien muiden alojen ammattilaisia. Olennainen osa työssämme viihtymistä on työyhteisöltämme saatavissa oleva tuki, joka kannustaa jaksamaan. Meillä Apottilassa tiimit tukevat toisiaan tiukankin paikan tullen. Kynnys pyytää apua on matala, ja vastavuoroisesti apua myös tarjotaan, jos työkaverin taakka näyttää suurelta.

Apottilaisten elämään ja arjen tarinoihin voit kurkistaa Instagram-tilillämme!

Tilaa Apotin uutiskirje