Apotti tuottaa vaikuttavia sote-palveluita

Talous

Apotin rakentaminen ja käyttöönottaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon nykyiselle arvioidulle 50 000 käyttäjälle maksaa yhteensä 412 miljoonaa euroa. Investointikulu sisältää muun muassa kaikki tarvittavat lisenssit, koko tarvittavan kehitystyön laajoine integraatioineen, tietoturvallisen ja toimintavarman teknisen käyttöympäristön konesaleineen, käyttäjien koulutuksen ja niihin liittyvät tukimateriaalit ja oppimisympäristöt. Käyttöönottojen jälkeen vuonna 2022 järjestelmäkulut, kuten optimointi, ylläpito ja investoinnit rahoitetaan asiakaslaskutuksella.

Oy Apotti Ab tekee osakassopimuksen mukaisesti nollatulosta. Tuloslaskelmaan kirjatut kulut eli tuotannon-, hallinnon sekä yleiskustannukset, katetaan laskutuksella omistajilta. Taseeseen kirjatut kustannukset katetaan lainarahoituksella ja oman pääoman sijoituksilla.

Apotti-järjestelmän käyttökulujen eli päivitysten, jatkuvan kehittämisen, ylläpidon, tuen ja koulutusten arvioidaan maksavan 60 miljoonaa euroa vuodessa. Se vastaa 1,2 %:a vuosittaisista sote-menoista. Käyttökustannus yksittäistä Apotti-järjestelmän käyttäjää kohti on noin 1 200 euroa (käyttäjä/vuosi). Kuntalaisen näkökulmasta Apotti-järjestelmä maksaa hieman vajaat 5 euroa kuukaudessa.

Merkittävä säästöpotentiaali liittyy myös palveluiden entistä tehokkaampaan kohdentamiseen ja kansalaisille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin, kuten Maisa-asiakasportaaliin.

Aiheesta lisää:

Toimitusjohtaja Hannu Välimäen blogi Tietojärjestelmien kustannuksia voidaan laskea monella tavalla

 

Tilaa Apotin uutiskirje