Apotti-järjestelmä muuttaa tuhansien ammattilaisten tapaa tehdä työtä

Missio ja visio

Strategia 2021-2025

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä. Taloudellisesti kestävä ja vaikuttava sosiaali- ja terveydenhuolto vaatii uudenlaisia ratkaisuja.

Apotin uudella strategialla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Siirrymme hanke- ja käyttöönottovaiheesta tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvaa palvelua. Tuemme asiakkaitamme järjestelmän käytössä sekä sen vaikuttavassa hyödyntämisessä.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavimman ja edistyksellisimmän ratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Kehitämme ja tuotamme väestön terveyttä ja hyvinvointia edistäviä digitaalisia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Parannamme Apotti-järjestelmän käyttäjien käyttäjätyytyväisyyttä: Käyttöönottovaiheen jälkeen Apotti-järjestelmä on noin 50 000 sote-ammattilaisen keskeinen työkalu, johon haluamme loppukäyttäjiemme olevan tyytyväisiä. Hyvä käyttäjäkokemus on ensiarvoisen tärkeää palveluiden sujuvuudelle.

Tarjoamme asiakkaillemme vaikuttavat ratkaisut toiminnan tiedolla johtamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarvitsee onnistuakseen jäsenneltyä ja analysoitua tietoa palveluista ja niiden käytöstä sekä tuottavuudesta ja potilasvirroista.

Kansalaisille tarjoamme kattavat ja jatkuvasti kehittyvät digitaaliset asiointipalvelut. Panostamme voimakkaasti Maisa-asiakasportaalimme jatkokehitykseen ja hyödynnämme sen mahdollisuuksia kansanterveyden edistämisessä.

 

Apotin strategia kuvana

 

Tilaa Apotin uutiskirje