Uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä:
Oy Apotti Ab
Valimotie 17-19
00380 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriasioissa:
rekisterit@apotti.fi
020 719 1850

Mikäli sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit myös olla yhteydessä Oy Apotti Ab:n tietosuojavastaavaan, tietosuojavastaava@apotti.fi

Uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste
Uutiskirjerekisteriin kerätään vain uutiskirjeen toimittamista varten tarvittavat tiedot. Tästä tietosuojaselosteesta löydät kootusti tietoa Oy Apotti Ab:n uutisrekisterin henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

1. Mitä henkilötietoa keräämme?

Keräämme uutiskirjeen lähettämistä varten henkilön sähköpostiosoitteen. Uutiskirjeentilaaja, eli rekisteröity syöttää tietonsa itse Oy Apotin Ab:n internetsivujen kautta.

2. Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 mukaiset henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet uutiskirjerekisterin osalta on lueteltu alla:

a. Rekisteröidyn suostumus

Henkilötietoja käsitellään Oy Apotti Ab:n sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen, markkinointi-viestintään sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

3. Keille välitämme henkilötietoa?

Uutiskirjeen lähettämisessä käytämme Koodiviidakon toimittamaa Postiviidakko-sovellusta. Tietoa ei välitetä muille osapuolille.

4. Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Uutiskirjerekisteriin tallennetut henkilötiedot säilytetään Suomessa, eikä niitä siirretä EU/ ETA-alueen ulkopuolelle.

5. Miten suojaamme henkilötietoja?

Tietoa käsittelee Oy Apotti Ab:n viestintäyksikkö sähköisessä Postiviidakko-järjestelmässä. Kyseinen ohjelmisto vaatii Oy Apotti Ab:n antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Uutiskirjerekisterissä säilytämme tietoa tilauksen voimassaolon ajan. Jos rekisteröity peruu tilauksensa, poistuvat tiedot rekisteristä 7 päivän kuluessa.

7. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Uutiskirjeentilaajalla, eli rekisteröidyllä, on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Suostumuksen peruuttamisen voi tehdä jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi

Huomaathan, etteivät kaikki rekisteröidyn oikeudet ole rajoittamattomia. Halutessasi käyttää oikeuksiasi, olethan yhteydessä rekisterit@apotti.fi. Kerrothan viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää.

Tilaa Apotin uutiskirje