Muutoksia Oy Apotti Ab:n omistuspohjaan

2.5.2024 TiedoteOy Apotti Ab

Oy Apotti Ab:n omistuspohja on muuttumassa vuoden 2024 aikana, sillä Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet suunnittelevat luopuvansa yhtiön omistuksesta. Asiaa käsitellään Apotin omistajien hallintoelimissä kevään aikana.

Oy Apotti Ab:n ja sen omistajien, eli HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteleman irtaantumissopimuksen mukaan jäävät osakkaat, eli HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ostaisivat luovutettavat osakkeet lähteviltä osakkailta.

Lähtevät osakkaat maksaisivat jääville osakkaille erokorvauksen. Erokorvaus kattaisi lähtevien osakkaiden osuuden alkuperäiselle, vuoteen 2026 saakka jatkuvalle sopimuskaudelle ajoittuvista kustannuksista. Irtaantumisesta aiheutuisi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 17 miljoonan euron, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 11 miljoonan euron ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 5 miljoonan euron kustannukset. Summat tarkentuvat, kun irtaantumisen ajankohta selviää.

Apotti-järjestelmä kilpailutettiin ja rakennettiin alun pitäen yhteiseksi ratkaisuksi. Kaikki hankkeeseen alun perin mukaan lähteneet sekä myöhemmin siihen liittyneet osakkaat ovat sitoutuneet samoihin osakassopimuksen ehtoihin eli 10 vuoden määräaikaiseen sopimukseen ja siihen liittyviin kustannuksiin.

Vuoteen 2026 saakka voimassa olevilla sopimuksilla haluttiin varmistaa kaikkien omistajien sitoutuminen vaativaksi tiedettyyn uudistushankkeeseen sekä kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen. Erokorvaus kattaa ne ylimääräiset kulut, jotka jäljelle jääville osakkaille aiheutuu Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimusten ennenaikaisesta päättämisestä.

Irtaantumista käsitellään Oy Apotti Ab:n omistajien hallintoelimissä kevään aikana. Samassa yhteydessä käsitellään yhtiölle myönnettävää 30 miljoonan euron lisätakausta mahdollisia myöhempiä rahoitustarpeita varten.

Apotti-järjestelmän käyttö jatkuu HUSissa, Helsingissä ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella normaalisti. Oy Apotti Ab:n toiminta keskittyy jatkossa kehittämään järjestelmää näiden asiakkaiden tarpeisiin.

Apotti-järjestelmän käyttö loppuu Kauniaisissa

Apotti-järjestelmä on käytössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella Kauniaisissa. Johtuen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksestä kilpailuttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmät, Kauniaisten Apotti-järjestelmää käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät käyttämään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestelmiä.

Oy Apotti Ab tukee Kauniaisten järjestelmäkäyttäjiä ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta siirron sujuvassa ja turvallisessa toteutuksessa.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Ujula, kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki
p. 09 31036050, jukka-pekka.ujula(at)hel.fi

Lauri Tanner, hallintojohtaja, HUS-yhtymä
p. 050 438 3602, lauri.tanner(at)hus.fi

Mikko Hokkanen, konsernipalveluiden toimialajohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
p. 040 612 0303, mikko.hokkanen(at)vakehyva.fi

Minna Sevón, talousjohtaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
minna.sevon(at)itauusimaa.fi

Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 050 497 2514, antti.yla-jarkko(at)keusote.fi

Markus Syrjänen, konsernipalveluiden johtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 043 825 9685, markus.syrjanen(at)luvn.fi

Tilaa Apotin uutiskirje