Apotti yrityksenä

 

Oy Apotti Ab:n perustaminen sai alkunsa kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Yhtenäisen järjestelmän avulla yhteisiä toimintatapoja voidaan kehittää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

 

”Rakennamme maailman ensimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävää tietojärjestelmää.”

 

Arvot

Uudisraivaaja

Uudisraivaaja hakee ennakkoluulottomasti ratkaisuja sidosryhmiemme muuttuviin tarpeisiin. Uudisraivaaja on ahkera ja valmis ponnistelemaan saavuttaakseen päämääränsä.

Tuloksentekijä

Tuloksentekijä on toimittaja, joka tukee asiakkaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittymistä. Pysymme sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tiedostamme riskit ja varmistamme palvelumme jatkuvuuden. Tuomme asiakkaan käyttöön parhaat käytännöt ja reagoimme nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Luotettava kumppani

Teemme asiantuntevasti ja ammattitaidolla sen, mitä lupaamme. Paneudumme sidosryhmiemme tarpeisiin ja haemme niihin parhaat ratkaisut aidolla yhteistyöllä ja toisten ammattitaitoa kunnioittaen.

Tyytyväiset ihmiset

Kohtaamme ihmisen yksilönä ja kunnioitamme jokaisen omia arvoja. Palvelemme tehokkaasti ja ammattitaidolla. Olemme luottamuksen arvoisia ja luotamme ihmiseen. Kannustamme henkilöstömme ammatillista kehittymistä ja ylläpidämme intoa ja luovuutta.

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoitus

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on:

  • Hankkia ja toimittaa omistajiensa käyttöön kansainvälisesti korkeatasoinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon
    toiminnanohjausjärjestelmäksi
  • Mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden jatkuva mittaaminen ja kehittäminen
  • Tuottaa laadukkaita tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluita omakustannushintaan tukemaan asiakkaidensa sosiaali- ja terveydenhuoltoa
  • Edistää omistajiensa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota Apotti-järjestelmällä
  • Edistää Apotti-ekosysteemin syntymistä, joka mahdollistaa uusien innovaatioiden liittämisen osaksi järjestelmäkokonaisuutta asiakkaiden parhaaksi