Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja omistajiemme kanssa

Oy Apotti Ab

Apotti-järjestelmä vaikuttaa 1,7 miljoonan suomalaisen elämään Uudenmaan alueella.

Oy Apotti Ab syntyi vuonna 2015 kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. Apotin tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja yhtenäistää toimintatapoja kustannusten hillitsemiseksi. Yhdenvertaiset sote-palvelut edellyttävät panostusta digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on Apotti-järjestelmän myötä käytössään asiakas- ja potilastiedot lain sallimissa rajoissa reaaliaikaisesti palvelu- ja hoitopaikasta riippumatta. Apotti-järjestelmä parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta ja hoidon laatua: se ohjaa ammattilaisten toimintaa, parantaa lääkitysturvallisuutta ja ennakoi riskitilanteita.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan hyvinvointialueet (Vantaa ja Kerava, Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa).

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoitus on

Kuntalaiset voivat Apotti-järjestelmään luodun Maisa-asiakasportaalin kautta helpommin pitää yhteyttä ammattilaiseen ja hoitaa omia asioitaan tai asioida esimerkiksi alaikäisen tai ikääntyneen vanhempansa puolesta sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta mobiilisovelluksella tai tietokoneella.

Maisassa tehdä ajanvarauksia, lähettää viestejä, täyttää esitietokyselyjä, jättää sosiaalihuollon hakemuksia tai saada tukea esimerkiksi omahoitoon muistutteiden ja ohjeiden muodossa. Maisa-asiakasportaali parantaa myös palvelujen saatavuutta, sillä sen kautta voi pitää etänä videovastaanottoja sosiaali- ja terveysalan ammattilasten kanssa.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan hyvinvointialueet (Vantaa ja Kerava, Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa).

Apotti hankkeena

Apotti on ollut asiakas- ja omistajaorganisaatioidensa muutoshanke, jossa on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja ylläpidetty tuotannossa olevaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2021 suurten käyttöönottojen jälkeen. Kehitystyö on kuitenkin jatkuvaa. Loppuvuodesta 2021 aloitetun Apotti 2.0. –ohjelman tavoitteena on parantaa järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Ohjelma jatkuu kesään 2023 saakka, jonka jälkeen käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistä.

Hankevaiheen loppuraportin voi ladata tästä.

Hankkeen alkuvaiheessa linjattiin, että rakennettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu Epic-järjestelmän muodostamasta ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä järjestelmistä ja integraatioista. Apotti-järjestelmä on integroitu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat ovat mahdollisia lain sallimissa rajoissa reaaliaikaisesti.

Hankkeen alussa haasteena pääkaupunkiseudulla oli, että käytössä oli satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät tukeneet tarpeeksi ammattilaisten työtä, yhdessä tekemistä ja toiminnan kehittämistä, kun järjestelmät eivät toimineet tai keskustelleet keskenään.

Apotti-järjestelmän suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä. Apotti-järjestelmän avulla pystytään estämään esimerkiksi lääkitysvirheitä ja päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia.

Apotti-järjestelmä yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Yhteisen tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan mitata, kehittää ja johtaa yhtenä kokonaisuutena – tämä auttaa hallitsemaan jatkuvasti kasvavia kustannuksia.

Aiempaa tehokkaampi tiedolla johtaminen on tarpeen, jotta sote-palvelut voidaan järjestää ihmisten tarvetta vastaavasti ja kustannustehokkaasti. Yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa oleva sote-palvelujärjestelmä edellyttää vahvaa panostusta digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen.

On tutkittu, että 10 % väestöstä synnyttää noin 80 % sote-kustannuksista. Heistä suuri osa käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Apotti-järjestelmän avulla palveluita pystytään myös kohdentamaan paremmin niitä eniten tarvitseville.

Apotti-järjestelmä tuottaa sote-palveluiden kehittämisen ja kohdentamisen tueksi jatkuvasti monipuolista reaaliaikaista tietoa. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman tiedolla johtamisen ja kansalaisten palvelujen järjestämisen heidän tarpeitaan vastaavasti ja oikea-aikaisesti: kansalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin painopistettä saadaan siirrettyä raskaista ja kalliista hoidoista ennaltaehkäisyn ja itsehoidon suuntaan, sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmä avaa aivan uusia mahdollisuuksia esim. väestötason hyvinvoinnin seurantaan ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Palvelut voidaan järjestelmän tuottaman tiedon avulla kohdentaa väestöryhmiin, jotka niistä erityisesti hyötyvät.

Apotti hankkeen päävaiheet ja aikataulutus

Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. Tuolloin linjattiin, että Apotissa rakennettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu ydinjärjestelmä­kokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä järjestelmistä. Nämä integroidaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi niin, että voidaan varmistaa tietojen yhteiskäyttö ja avoimet rajapinnat.

Apotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmä tuottaa jatkuvaa dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja toimintatapojen uudistamisen. Apotti-järjestelmään rakennetaan asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä muistuttaa, jos vaikka jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Apotti-järjestelmä osaa myös tunnistaa analytiikan ja erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan riskipotilaita.

Keskeistä on toimintatapojen yhtenäistyminen, asiakas- ja potilasturvallisuuden vahvistuminen sekä hoidon ja palvelun parantuminen.

Apotti-järjestelmä tuo sote-ammattilaisille seuraavia etuja:

Apotti-järjestelmä toimii laajasti myös mobiiliympäristössä. Järjestelmätoimittajan muut asiakkaat ovat enenevässä määrin alkaneet ohjelmoida omia alustaan kytkettyjä mobiilisovelluksiaan paikallisiin tarpeisiinsa, niin ammattilaiskäyttöön kuin potilaiden omiin henkilökohtaisiin laitteisiin.

Tilaa Apotin uutiskirje