19.03.2015

Tarjouspyyntömateriaali nyt luettavissa Apotin sivuilla

Apotin jäsenkunnat ja HUS päättävät asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan lopullisen tarjouspyynnön hyväksymisestä maalis – huhtikuussa. Koko tarjouspyyntömateriaali kattaa lähes 2000 sivua ja se on nyt ladattu Apotin internet-sivuille kohtaan Hankinta.

Lue lisää »
19.03.2015

12 ilmoittautui käyttöpalvelujen vuoropuheluun

Apotti julkaisi käyttöpalveluiden tietopyynnön internet-sivuillaan 3.3.2015. Määräaikaan mennessä mukaan vuoropuheluun ilmoittautui 12 yritystä, joiden kanssa markkinakartoituskeskustelut aloitetaan perjantaina 20. maaliskuuta.

Lue lisää »
16.03.2015

Apotti-hankinnan tarjouspyynnön hyväksyminen päätöksentekoelimiin

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän eli Apotti-hankinnan lopullisen tarjouspyynnön hyväksyminen käsitellään HUS:n sekä Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen päätöksentekoelimissä ja KL-Kuntahankinnoissa maalis- ja huhtikuussa 2015.

Lue lisää »
03.03.2015

Käyttöpalveluiden tietopyyntö julkaistu

Apotin hankintastrategian mukaisesti uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöpalvelut hankitaan erillisenä kilpailutuksena. Käyttöpalveluprojekti käynnistyi konkreettisesti tänään 3. maaliskuuta, kun sen tietopyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

Lue lisää »
02.03.2015

Kuntapäättäjät kokoontuivat kuulemaan tarjouspyynnön sisällöstä

Apotin lopullinen tarjouspyyntö lähtee kuntiin ja HUS:iin päätöksenteon valmistelua varten viikolla 11. Kyseessä on noin 1800 sivua tiukkaa asiaa, missä on mukana muun muassa 6000 Excel-riviä järjestelmän vaatimuksia.

Lue lisää »
02.02.2015

Pilotointi alkaa Vantaalta

Apotin pilottikäyttöönoton kohteeksi varmistui tammikuussa Vantaa ja HUS:n Peijaksen sairaala. Kohteiden pitää täyttää tietyt kriteerit, jotta saadaan tarpeeksi laajasti tuloksia uuden järjestelmän eri toiminnoista sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa.

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media