Apotin eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat yrityksen toimintaa

15.3.2021 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab:n hallitus hyväksyi Apotin eettiset toimintaperiaatteet ja velvoittaa yhtiötä ja sen henkilöstöä toimimaan niiden mukaisesti.

Oy Apotti Ab noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja keskeisiä oikeusperiaatteita. Yhtiön eettisissä toimintaperiaatteissa määritetään yleiset periaatteet ja ohjeet, joita koko yhtiön henkilöstön ja kaikkien yhteistyökumppaneiden on noudatettava osana yhtiön toimintaa. Apotin eettiset toimintaperiaatteet ovat myös tärkeä riskienhallinnan työkalu.

Apotti toimii vastuullisesti asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan, henkilöstöään sekä muita sidosryhmiään kohtaan. Jokaisen yksilön tai yhteisön velvollisuus on ilmoittaa viivytyksettä, jos heidän tietoonsa tulee yritystä koskevaa toimintaa, jossa voi olla kyse eettisten toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituskanava on tarkoitettu nimenomaan mahdollisten väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen, ei muunlaisten palautteen antamiseen. Väärinkäytösepäilyistä on myös mahdollisuus ilmoittaa henkilökohtaisesti keskustellen tai esimerkiksi sähköpostitse.

Apotti on sitoutunut myös kestävään kehitykseen ja vastuulliseen toimintaan myös ympäristön kannalta. Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijä. Yritys hyödyntää sähköisiä ratkaisuja mahdollisimman paljon ja vähentää siten ympäristökuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä.
Apotti on toteuttanut yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa tietoturvallisen ja nimettömän Apotin ilmoituskanavan, jonka tarkoituksena on mahdollistaa EU:n Whistleblower-direktiivin* ja myöhemmin voimaantulevan kansallisen lainsäädännön mukaisten ilmoitusten teko. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti sekä selvitetään huolellisesti.

*) EU:n Whistleblower-direktiivin velvollisuudet tulevat voimaan kaikilla yli 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä viimeistään 17.12.2021. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan tietoturvaratkaisut on auditoitu kyberturvallisuuden hallintaan erikoistuneen kyberhyöykkäysyhtiö Silverskin Information Security Oy:n kanssa.

Anonyymi ilmoituskanava noudattaa alan standardeja ja parhaita käytänteitä tietoturvatyön laadunvarmistamisessa mm. The Open Web Application Security Project (OWASP), The Web Application Security Consortium Project ja Microsoft Stride.

Tilaa Apotin uutiskirje