30.09.2014

Apotissa ei olla hankkimassa monoliittia

Apotti-hanke on törmännyt viime aikoina useasti väitteeseen, että olisimme hankkimassa monoliittista järjestelmää. Todellisuudessa Apotissa ei olla hankkimassa monoliittia, vaan kansallisesti määritellyn viitearkkitehtuurin (Vakava-projekti) mukaista ratkaisua, jossa oleellista ovat muun muassa yhteiset ja avoimet rajapinnat. Apotin tavoitetila on lähellä Vakava-projektin grafiikkaa hallitusta monitoimittajamallista. Lue syyskuun uutiskirjeestä, mitkä muut väitteet hankkeesta pitävät tai eivät pidä paikkaansa. Kirjeessä avataan myös toiminnan […]

Lue lisää »
26.09.2014

Sosiaalihuollon tuotevertailu haastoi järjestelmätoimittajat

Kuten terveydenhuollossa, myös sosiaalihuollossa tietojärjestelmät alkavat olla elinkaarensa päässä. Ongelmana on ollut järjestelmien hajanaisuus ja yhteisten standardien puute, vaikka viime vuosina onkin tehty paljon ansiokasta pohjatyötä muun muassa kansallisten tietomääritysten osalta (esim. Tikesos-hanke). Apotin hankkimalle tulevalle järjestelmälle onkin asetettu paljon odotuksia, sillä sen pitäisi kyetä vastaamaan paitsi nykyisille tietojärjestelmille asetettuihin vaatimuksiin, myös uusiin haasteisiin, joihin […]

Lue lisää »
31.08.2014

Katsaus tuotevertailuun teknisestä näkökulmasta

Kesän helteet ovat takana ja Apotti-hankkeen pyörät ovat pyörineet jo joitain viikkoja täydellä vauhdilla. Niin hanketoimiston kuin hankintaan osallistuvien käyttäjäorganisaatioidenkin asiantuntijat työskentelevät hankinnan seuraavan vaiheen kimpussa. Käynnissä on hankittavan kokonaisuuden määrittelevien vaatimuslistojen tarkentamista ja toisen vaiheen tuotevertailujen toteutussuunnitelmien viimeistelyä. Näin syksyn kynnyksellä on hyvä hetki luoda katsaus kuluneen vuoden tapahtumiin myös hieman IT-teknisemmästä näkökulmasta. IT-ammattilaisen […]

Lue lisää »
07.08.2014

CGI ja Epic ehdolla jatkoneuvotteluihin

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin ohjausryhmä esittää, että Apotin syksyn 2014 jatkoneuvotteluihin valitaan CGI Suomi Oy sekä Epic Systems Corporation. Ohjausryhmä teki päätöksensä kevään tuotevertailujen perusteella. Tuotevertailuissa noin sata lähinnä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaista pisteytti eri tarjoajien järjestelmiä Apotin laatimien käyttäjätarinoiden pohjalta. CGI:n ja Epicin ratkaisut saivat vertailuissa korkeimmat pisteet. Päätöskierros hankintarenkaassa alkaa Apotin hankintarenkaan jäsenet […]

Lue lisää »
29.06.2014

Matkalla kohti yhtenäisempiä tietojärjestelmiä

Mikä harmittaa, kysyttiin Helsingin psykiatrian ja päihdepalvelujen vs. johtajalta Lea Muhoselta toukokuussa Mediuutisten Töissä tänään -kolumnin yhteydessä. ”Päihdehoito käyttää Efficaa ja psykiatria Pegasosta. Se monimutkaistaa potilaan hyvää hoitoa.”, Muhonen vastasi. Lastensuojelussa on ollut julkisuuteen nousseita tapauksia, joissa tiedon siirtymättömyys toimijoiden välillä on vaikeuttanut muutenkin haastavien tapausten hoitamista. Siirtymistä hankaloittavat sekä toimijoiden erilaiset tietojärjestelmät että tietosuojamääräykset. […]

Lue lisää »
18.06.2014

Markkinaoikeus hylkäsi Indran ja Affecton valituksen

Markkinaoikeus on hylännyt Indra Sistemas S.A.:n ja Affecto Finland Oy:n valituksen, mikä koski Apotin päätöstä neuvotteluihin valituista järjestelmätoimittajista. Toimittajat kevään 2014 neuvotteluihin valittiin tiettyjen vaatimusten perusteella. Yksi vaatimuksista oli, että ehdokkaalla on oltava vähintään 15 hankkeeseen osoitettavaa soveltuvuusehdot täyttävää asiantuntijaa. Indran ja Affecton kohdalla asiantuntijoita koskeva minimivaatimus ei täyttynyt. Asiasta lisää markkinaoikeuden nettisivuilla.

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media