30.07.2013

Myös sosiaalihuollon erityispiirteet hankinnan keskeisinä edellytyksinä

”No miten se sosiaalihuolto ja sen tarpeet on oikein siellä Apotissa huomioitu?” Tuohon kysymykseen saan silloin tällöin edelleen vastata. Kysymys kummunnee Apotin aikaisemmista vaiheista. Hankkeeseen lähdettiin liikkeelle ensin ajatuksella tilkitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset tiedonsiirron kuilut. Seuraavassa vaiheessa päätettiin selvittää myös sosiaalihuollon mukaantulo ”soveltuvin osin”. Tällä tarkoitettiin niitä toimintoja, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja […]

Lue lisää »
27.06.2013

Apotismeja

Olen nyt reilut kolme viikkoa katsellut Apotti-ohjelmaa sisältäpäin hankejohtajan näkövinkkelistä. Olen tavannut tulevia uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän loppukäyttäjiä, järjestelmän potentiaalisia toimittajia sekä suuren joukon kuntien ja HUS:n päättäjiä, jotka viime kädessä tekevät päätöksiä hankkeen etenemisestä sen eri vaiheissa. Kun käyttäjät (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät jne.) pääsääntöisesti tapaavat mieluiten aikaisin aamulla omien töidensä vuoksi, ja toisaalta päättäjät […]

Lue lisää »
30.05.2013

Myönteistä muutosta hoitajan työhön

Kaikista käytössä olevista sähköisistä potilastietojärjestelmistä huolimatta suurin osa hoitajista kulkee edelleen paperi taskussa. Paperiin merkitään kaikki tärkeät asiat ja tehtävät: mitä tehdään kullekin potilaalle ja mihinkin aikaan. Samoin siihen kirjataan potilaasta otetut mittaustulokset, annetut lääkkeet, niiden antoajat jne. Paperin merkinnät kopioidaan myöhemmin käsin sähköiseen potilaskertomukseen. Uudet potilastietojärjestelmät muuttavat tilannetta. Tulevaisuudessa hoitajat kulkevat osastolla tablettitietokone tai […]

Lue lisää »
21.05.2013

Hannu Välimäestä Apotti-hankkeen uusi hankejohtaja

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin uudeksi hankejohtajaksi valittiin 21.5.2013 tietojenkäsittelyopin filosofian maisteri ja strategisen johtamisen MBA Hannu Välimäki (49). Välimäellä on pitkä tietohallinnon ja tietotuotannon johtamiskokemus sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Tehtävään hän tulee Keravan sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikön paikalta. Apotissa Välimäkeä odottaa laaja tehtäväkenttä, johon kuuluu muun muassa vastuu hankkeen muutosjohtamisesta sekä yhteyksistä osallistujakuntien organisaatioihin […]

Lue lisää »
23.04.2013

Yhteinen lääkityslista parantaa potilasturvallisuutta

Käytännössä jokainen jotain säännöllistä lääkettä käyttävä taitaa olla ollut tilanteessa, jossa yhdessä julkisenkaan terveydenhuollon organisaatiossa ei tiedetä toisessa kirjattua lääkitystä tai se on kopioitu tietojärjestelmään väärin. Silti niin lääkärin kuin potilastietojärjestelmänkin kannalta yksi haastavimmista potilasryhmistä ovat monisairaat ja monilääkityt. Otetaan esimerkkinä helsinkiläinen vanhustenkeskuksen asukas, joka kirurgisen vaivan takia leikataan ja joka lyhyen tehohoitojakson jälkeen kotiutuu […]

Lue lisää »
13.02.2013

Apotissa vahvistetaan johtamista

Apotti-hanke on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja hankehallinta muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi ja suuremmiksi osiksi hanketta. Hankkeen johtoon tulee uusi hankejohtaja, millä halutaan vahvistaa osaamista suurten hankkeiden johtamisesta ja läpiviemisestä. Hankejohtaja vastaa hankkeen johtamisesta kokonaisuutena. Nykyisestä hankejohtajasta Antti Iivanaisesta tulee toiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hankkeen ICT-osaamista lisätään muun muassa nimittämällä […]

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media