Apottia kehitetään jatkuvasti päivystyksien tarpeisiin: ”Järjestelmä toimii hyvin”

20.12.2022 Tiedotesote

Apotti-järjestelmä toimii päivystyksien kiireisessä arjessa hyvin. Kun solmuja tulee, kehitys- ja muutostyöt pystytään toteuttamaan ketterästi.

 Apotissa tehdään jatkuvaa kehitystyötä auttamaan päivystyspoliklinikoiden ruuhkien hallinnassa. Apotin tuotepäällikkö Petra Haatajan mukaan tiivis yhteistyö loppukäyttäjien, Apotti-asiantuntijoiden, HUS Tietohallinnon sekä Apotin Päivystystoiminnot-tiimin välillä on oleellista tarvittavien muutosten toteuttamiseksi.

– Kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Yhteistyö kaikkien osapuolien välillä on ratkaisevaa, että voimme reagoida tarvittaessa ketterästi ja priorisoida akuutteja asioita, Haataja kertoo.

Julkisuuteen vastikään nousseen Jorvin päivystyspoliklinikan ahdinkoon tartuttiin esimerkiksi viiveettä Apotin Päivystystoiminnot -tiimissä sen tultua ilmi. Haataja kertoo, että palvelupyyntö saapui Apottiin aamulla ja kehitystyö oli tuotannossa jo kahdelta päivällä.

– Päivystyksen seurantataululla näkyy aulassa petipaikkaa odottavien määrä. Sujuvoitimme potilasvirran pyörittämistä ja päivittäisjohtamista rakentamalla seurantataululle lisäsarakkeen – sängyn kuvalla. Lisäksi ensiarvionavigaattoriin rakennettiin vastinpariksi osio, johon potilaan vuodepaikan tarve kirjataan, Haataja kertoo.

Osio helpottaa myös hoitajien oikeusturvaa.

– Voi merkata rakenteisesti ja tarvittaessa täydentää, että potilas tarvitsee vuodepaikan, kun sellainen vapautuu.  Näin myös tiedonkulku helpottuu, Haataja lisää.

”Pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä”

Hus Akuutin päivystyksessä sairaanhoitajana työskentelevän Apotti-asiantuntijan Sabina Holopaisen mukaan Apotti-järjestelmä toimii päivystyksissä hyvin. Apotti-asiantuntijan työssään hän tarkkailee käytännössä järjestelmän sujuvuutta ja ideoi sekä kehittää korjausratkaisuja Päivystystoiminnot-tiimille.

– Päivystyksen näkymistä näkee tällä hetkellä nopeasti tilanteen päivystyksessä. Värien ja muiden indikaattorien avulla pystyy hahmottamaan yhdellä silmäyksellä, missä kohtaa prosessia potilas menee, Holopainen kuvailee.

Tiedolla johtaminen on Holopaisen mukaan jouhevoittanut työtä. Päivystystyössä hyödyllisiä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi koontinäytöt, erilaiset raportit, paikkahallinta sekä erityisesti personointimahdollisuudet ja makrojen hyödyntäminen toimenpidekirjauksissa. Näissä kokonaisuuksissa on toki myös paljon kehitettävää.

– Tuplakirjaaminen on vähentynyt, koska Apotista näkee muiden Apotti-yksiköiden tiedot heti. Sillä on iso merkitys työn sujuvuudelle ja vauhdille, joudutko tuplakirjaamaan tiedot järjestelmään vai et, Holopainen jatkaa.

Potilasturvallisuus ja työn sujuvuus Apotin kehittämisen keskiössä

Käynnissä oleva Apotti 2.0. -ohjelma tähtää käyttäjäkokemuksen ja -tyytyväisyyden kehittämiseen. Pienemmiltäkin tuntuvilla viilauksilla saattaa olla iso merkitys arjen työn sujuvuuteen. Haatajan ja Holopaisen mukaan potilaan ketterämpi siirtäminen päivystyksestä toiseen on tästä hyvä esimerkki. Aiemmin potilaan siirtyessä päivystyksestä toiseen pysyi häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tieto hänen mukanaan. Tämä aiheutti sen, ettei toisessa päivystyksessä nähty selvästi, mitkä potilaat olivat  vielä tutkimatta.

–  Järjestelmää muokattiin niin, että kun potilas siirtyy päivystyksestä päivystykseen, tunnistaa se potilaan ja vaihtaa hänen hoitavaksi lääkärikseen ”potilaslistan vaihtaja”. Näin huomataan heti, että potilasta ei ole vielä tutkittu uudessa päivystyksessä, Haataja kertoo.

Tottakai myös laajempia muutostöitä ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti. Holopainen muistuttaakin, ettei iso kehitystyö näy aina ulospäin. Ei, vaikka taustalla olisi satoja työtunteja ja runsaasti ajatustyötä.

– Se on pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, varsinkin kun resurssit ja aika tuo omat haasteensa, Holopainen pohtii.

Samaa mieltä on Haataja ja lisää:

-Kaikkien tavoite on saada potilaalle mahdollisimman turvallista hoitoa ja ammattilaisille hyvät työkalut tehdä töitä. Olemme kenttää varten. Emme tee ikinä mitään vain Apottia varten, vaan nimenomaan yhteistyössä ja aina loppukäyttäjiä varten.

Tilaa Apotin uutiskirje