Apotti 2.0 -ohjelmassa valmiina jo 177 parannusta

16.12.2022 TiedoteApotti

Apotti 2.0 -ohjelman tärkein tavoite on parantaa Apotin käyttäjä- ja asiakastyytyväisyyttä kehittämällä järjestelmän käytettävyyttä. Järjestelmään on tähän mennessä tehty jo 177 parannusta. Kehitystoimenpiteet valitaan asiakasorganisaatioiden ja loppukäyttäjien näkemyksiin sekä tutkimuksista saatuun tietoon perustuen.

Käyttöliittymän yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen jatkuu perusterveydenhuollon puolella ja laajenee sen jälkeen erikoissairaanhoidon puolelle. Yleissisätautien, urologian ja ortopedian työtilojen osalta työ on saatu valmiiksi.

Lääkitysnäkymien osalta optimoitu lääkityksen yhteenvetoraportti ja siirtoraportti ovat valmiita. Potilaalle tulostettavan kotilääkelistan selkeyttäminen on työn alla. Lääkitysmuutokset ovat osa laajempaa kehitystä, jossa tavoitteena on yhtenäinen tapa tarkastella potilaan lääkitystä.

Kanta-tietojen tarkastelu helpommaksi

Kanta-tietojen tarkastelua kehitetään kokonaisuudessaan yksinkertaisemmaksi. Ensimmäisenä on valmistunut Kanta-asiakirjat-välilehti, joka kokoaa yhteen näkymään kaikki potilastiedon arkistosta haetut tiedot. Merkintöjä pystyy myös suodattamaan esimerkiksi näkymän tai yksikön perusteella. Aiemmin merkinnät ovat näkyneet samassa näkymässä palvelutapahtumien ja muiden asiakirjojen kanssa, eikä suodattaminen ole ollut mahdollista. Välilehden käytöstä kerätään käyttäjiltä palautetta, jonka perusteella tehdään tarvittaessa jatkokehitystä.

Kehitystyö jatkuu seuraavaksi tiedonhallintapalvelun yhteistestauksella ja käyttöönotolla. Tiedonhallintapalvelu mahdollistaa tietyt rakenteisen tiedon koostehaut potilastiedon arkistosta.

Myös järjestelmän käyttöohjeiden kehitys jatkuu edelleen. Parhaillaan pilotoidaan ratkaisua, jossa ohjeet löytyisivät suoraan Apotti-järjestelmästä sen sijaan, että niitä pitää hakea erillisen Tukiportaalin kautta.

Tulossa mm. Maisa-muutoksia

Maisa-asiakasportaalin osalta työlistalla on useita muutoksia, esimerkiksi ravitsemusterapian esitietokysely sekä esitietojen kätevämpi siirtyminen ammattilaisten hyödynnettäväksi. Lisäksi paljon toivottu ammattilaisten Maisa-harjoitteluympäristö on tekeillä.

– Ohjelmassa tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan, ja olemme aina avoimia keskustelulle ja uusille kehitysideoille, kertoo Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka.

– Kunhan hyvinvointialueiden toiminta vuodenvaihteessa käynnistyy ja siihen liittyvä työ meidänkin osaltamme vähenee, järjestelmän käytettävyyden parantamiselle pitäisi jäädä huomattavasti enemmän aikaa. Tämä tietysti edellyttää sitä, että asiakasorganisaatiot eivät priorisoi muita tarpeitaan Apotti 2.0-kehityksen ohitse.

Apotti 2.0 -ohjelma kestää kesään 2023 asti. Sen aikana valmistuu jatkuvasti käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia. Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje