07.04.2020

Anna Karjalainen Apotin viestintäjohtajaksi

Filosofian maisteri Anna Karjalainen on aloittanut Oy Apotti Ab:n viestintäjohtajan tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä 6.4.2020. Karjalainen siirtyy Apotin viestintäjohtajaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran viestintäpäällikön tehtävästä.

Lue lisää »
06.04.2020

Apotin YT-neuvottelut ovat päättyneet

Apotin 1.4. käynnistyneet YT-neuvottelut ovat päättyneet. YT-neuvottelujen taustalla on koronaviruspandemiasta aiheutunut poikkeuksellinen tilanne, jonka johdosta työantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijöille muuta sopivaa tai työnantajan tarpeita vastaavaa työtä.

Lue lisää »
03.04.2020

Käyttäjäpalautetta tarvitaan – mahdollistaa järjestelmän jatkuvan kehittämisen

Apotti kerää jatkuvasti palautetta järjestelmän noin 15 000 loppukäyttäjältä ongelmakohdista. Suhtaudumme vakavasti käyttäjien palautteeseen käytettävyyden haasteista. Vaikka järjestelmän kehittämiseen on osallistunut kaikkiaan yli 5 000 sote-ammattilaista, on järjestelmässä vielä tunnistettuja kehittämiskohteita, joiden eteen tehdään jatkuvasti työtä yhdessä asiakas- ja omistajaorganisaatioiden kanssa. Ilman Apotti-järjestelmän myötä tulevia ominaisuuksia ei terveydenhuollon palvelussa ole mahdollista siirtyä merkittävästi turvallisempiin, laadultaan ja vaikuttavuudeltaan parempiin ja Maisa-asiakasportaalin avulla potilasta mukaan ottaviin palveluihin.

Lue lisää »
27.03.2020

Apotti-järjestelmää tehdään suomalaisin voimin

Pia Kauma ja Mia Laiho kirjoittivat mielipidekirjoituksessaan (HS 26.3.) Espoosta ja Apotista. Kirjoitukseen oli eksynyt muutamia keskeisiä asiavirheitä, joita haluamme oikaista. Espoo erosi Apotti-hankintarenkaasta vuonna 2013 – ei vuonna 2016. Apotti-hankinta on hankintalain 42 § mukainen puitejärjestely, jonka pituus on lain mukaan neljä vuotta. Tästä johtuu 20.4.2020 määräaika, jonka jälkeen Apotti-järjestelmään ei voi enää laillisesti liittyä millään keinolla. Hankinnan myöhempi laajentaminen ei ole mahdollista ilman uutta kilpailutusta.

Lue lisää »
27.03.2020

Apotti sopeuttaa toimintaansa koronapandemian vuoksi

Oy Apotti Ab käynnistää yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä koronapandemian seurauksena. Yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuuluu koko Oy Apotti Ab:n henkilöstö.

Lue lisää »
20.03.2020

Korona-viruspandemia vaikuttaa Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin

Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin on tehty muutoksia korona-viruspandemian vuoksi. Muutokset perustuvat tämän hetkiseen parhaaseen arvioon koronavirustilanteesta. Apotti-järjestelmän toukokuulle suunniteltua käyttöönottoa HUSissa lykätään korona-viruspandemian vuoksi. HUSin seuraava Apotti-järjestelmän käyttöönotto on 31.10.2020.

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media