20.03.2020

Korona-viruspandemia vaikuttaa Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin

Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin on tehty muutoksia korona-viruspandemian vuoksi. Muutokset perustuvat tämän hetkiseen parhaaseen arvioon koronavirustilanteesta. Apotti-järjestelmän toukokuulle suunniteltua käyttöönottoa HUSissa lykätään korona-viruspandemian vuoksi. HUSin seuraava Apotti-järjestelmän käyttöönotto on 31.10.2020.

Lue lisää »
12.03.2020

Apotti herättää keskustelua – liikkeellä on paljon virheellistä tietoa

Apotista näyttää olevan liikkeellä paljon väärää tietoa. Apotti-järjestelmä tuntuu kiinnostavan paljon laajemminkin kuin Uudenmaan alueella, mihin toimintamme kohdistuu niin nyt kuin jatkossakin. Apotti on toiminnanmuutos-hanke. Toiminnanmuutos isoissa organisaatioissa ei koskaan tapahdu hetkessä, vaikka kaikki nykyiset Apotin asiakas- ja käyttäjäorganisaatiot panostavat todella paljon sen läpiviemiseen.

Lue lisää »
19.02.2020

Apotin käyttöpalveluiden toimittajana jatkaa Fujitsu

Apotti-järjestelmän käyttöpalveluiden toimittajana jatkaa syksystä 2020 eteenpäin Fujitsu Finland Oy. Apotin käyttöpalvelut kilpailutettiin 2016 ja silloin käyttöpalveluiden toimittajaksi valittiin Fujitsu Finland Oy. Palveluna on hankittu muun muassa konesalipalveluja sekä virtualisoitu palvelinalusta. Sopimukseen on kirjattu optio jatkaa sopimusta valitun toimittajan kanssa määräaikaisen sopimuksen päättyessä 30.9.2020.

Lue lisää »
01.02.2020

Apotti-järjestelmän käyttöönotto etenee HUSissa ja Vantaan kaupungilla

Apotti-järjestelmän käyttö laajeni 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin. Vantaalla vammaispalvelut, päihdepalvelut, asunnottomien asumispalvelut, maahanmuuttajapalvelujen Uusiniityntien asumisyksikkö ja osa perheoikeudellisista asioista (olosuhdeselvitykset ja tapaamispaikkatoiminta) liittyivät myös asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi.

Lue lisää »
30.01.2020

Apotti-järjestelmällä ei yhteyttä kuolemantapaukseen

Vastineena Helsingin Sanomien kirjoitukseen 30.1.2020: HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan Apotin alkukuukausien vaaratilanteet on käyty tarkasti läpi ja hän toteaa, että Apotti-järjestelmä ei ole johtanut kuolemantapauksiin.

Lue lisää »
28.01.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö vaatii kokonaisuudistusta

Apotti on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa koskien uutta asiakastietolakiluonnosta. Lausunnon pohjaksi asianajotoimisto Castrén & Snellmanin asianajaja Eija Warma-Lehtinen teki Apotin pyynnöstä oikeudellisen selvityksen tietosuoja- ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä sekä erityislainsäädännön kehittämistarpeista.

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media