30.05.2013

Myönteistä muutosta hoitajan työhön

Kaikista käytössä olevista sähköisistä potilastietojärjestelmistä huolimatta suurin osa hoitajista kulkee edelleen paperi taskussa. Paperiin merkitään kaikki tärkeät asiat ja tehtävät: mitä tehdään kullekin potilaalle ja mihinkin aikaan. Samoin siihen kirjataan potilaasta otetut mittaustulokset, annetut lääkkeet, niiden antoajat jne. Paperin merkinnät kopioidaan myöhemmin käsin sähköiseen potilaskertomukseen. Uudet potilastietojärjestelmät muuttavat tilannetta. Tulevaisuudessa hoitajat kulkevat osastolla tablettitietokone tai […]

Lue lisää »
21.05.2013

Hannu Välimäestä Apotti-hankkeen uusi hankejohtaja

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin uudeksi hankejohtajaksi valittiin 21.5.2013 tietojenkäsittelyopin filosofian maisteri ja strategisen johtamisen MBA Hannu Välimäki (49). Välimäellä on pitkä tietohallinnon ja tietotuotannon johtamiskokemus sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Tehtävään hän tulee Keravan sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikön paikalta. Apotissa Välimäkeä odottaa laaja tehtäväkenttä, johon kuuluu muun muassa vastuu hankkeen muutosjohtamisesta sekä yhteyksistä osallistujakuntien organisaatioihin […]

Lue lisää »
23.04.2013

Yhteinen lääkityslista parantaa potilasturvallisuutta

Käytännössä jokainen jotain säännöllistä lääkettä käyttävä taitaa olla ollut tilanteessa, jossa yhdessä julkisenkaan terveydenhuollon organisaatiossa ei tiedetä toisessa kirjattua lääkitystä tai se on kopioitu tietojärjestelmään väärin. Silti niin lääkärin kuin potilastietojärjestelmänkin kannalta yksi haastavimmista potilasryhmistä ovat monisairaat ja monilääkityt. Otetaan esimerkkinä helsinkiläinen vanhustenkeskuksen asukas, joka kirurgisen vaivan takia leikataan ja joka lyhyen tehohoitojakson jälkeen kotiutuu […]

Lue lisää »
13.02.2013

Apotissa vahvistetaan johtamista

Apotti-hanke on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja hankehallinta muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi ja suuremmiksi osiksi hanketta. Hankkeen johtoon tulee uusi hankejohtaja, millä halutaan vahvistaa osaamista suurten hankkeiden johtamisesta ja läpiviemisestä. Hankejohtaja vastaa hankkeen johtamisesta kokonaisuutena. Nykyisestä hankejohtajasta Antti Iivanaisesta tulee toiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hankkeen ICT-osaamista lisätään muun muassa nimittämällä […]

Lue lisää »
31.01.2013

Apotti kiinnostaa muissakin HUS-kunnissa

Hanketoimistolle on pitkin syksyä saapunut kyselyjä muiden kuin jo Apotissa mukana olevien HUS-kuntien toiveista liittyä hankkeeseen. Näitä kuntia hankintarenkaassa edustaa KL-Kuntahankinnat Oy, jonka toimitusjohtaja Raili Hilakari on mukana myös Apotin ohjausryhmässä. Myös muista kuin HUS-alueen kunnista on kysytty mahdollisuutta tulla mukaan sopimukseen. ”Olemme Kuntaliiton omistama osakeyhtiö, joka on vuodesta 2008 alkaen kilpailuttanut kunnille tavaroita, palveluja ja […]

Lue lisää »
23.01.2013

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoo jäisikin pois

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoon kaupunginvaltuusto päättäisikin, että Espoo jää pois hankkeesta. Muiden kuntien suhtautuminen hankkeeseen on ennallaan. Espoon poisjäänti vaikuttaa hankkeen rahoitukseen ja edellyttää muilta kunnilta ainakin uuden rahoitusosuuden tarkastelua. Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 28.1.2013. Espoon kaupunginhallitus esittää valtuustolle, ettei Espoo lähtisi mukaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankintamenettelyyn. […]

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media