01.10.2013

Korjausilmoitus osallistumishakemusten jättämisestä julkaistu

Osallistumispyyntöön tehtyjen tarkennusten johdosta asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta on julkaistu korjausilmoitus 1.10.2013. Tehdyt tarkennukset löytyvät sekä osallistumispyynnöstä että liitteestä ”Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin”. Korjausilmoituksen myötä myös osallistumishakemusten jättöaikaa on jatkettu. Hakemukset on jätettävä 4.11.2013 klo 15.30 mennessä. Lisätietoa: Korjausilmoitus Hilmassa

Lue lisää »
30.09.2013

Apottia jo odotetaan!

Apotti- sana tuntuu olevan tänä päivänä kaikkien huulilla. Lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset odottavat itselleen nykyistä parempia työkaluja. Eri medioiden edustajat ovat todella kiinnostuneita siitä, miten tällä jättimäisellä ja jopa hullulla hankkeella menee. Onko oikeita edellytyksiä onnistua? Järjestelmien toimittajat ovat nyt juuri todella kiireisiä, onhan kilpailutuksen ensimmäinen vaihe käynnistynyt ja osallistumishakemuksia varmaan kirjoitetaan tälläkin […]

Lue lisää »
30.08.2013

Matkalla muutokseen

Viime päivinä on korostunut koko alkuvuoden ajan uutisissa ollut Suomen talouden tilanne. Suomella ei mene nyt oikein hyvin. Kaikki ovat olleet siitä samaa mieltä, mutta teot ovat jääneet vähäisiksi. Kriisitietoisuus on kasvanut ja muokannut ilmapiiriä vähitellen siihen, että mahdottomalta vaikuttanut sopiminen tarvittavasta rakennemuutoksesta kuuden puolueen kesken maamme hallituksessa onnistui kuin onnistuikin juuri eilen illalla. Hallitusta […]

Lue lisää »
30.07.2013

Myös sosiaalihuollon erityispiirteet hankinnan keskeisinä edellytyksinä

”No miten se sosiaalihuolto ja sen tarpeet on oikein siellä Apotissa huomioitu?” Tuohon kysymykseen saan silloin tällöin edelleen vastata. Kysymys kummunnee Apotin aikaisemmista vaiheista. Hankkeeseen lähdettiin liikkeelle ensin ajatuksella tilkitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset tiedonsiirron kuilut. Seuraavassa vaiheessa päätettiin selvittää myös sosiaalihuollon mukaantulo ”soveltuvin osin”. Tällä tarkoitettiin niitä toimintoja, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja […]

Lue lisää »
27.06.2013

Apotismeja

Olen nyt reilut kolme viikkoa katsellut Apotti-ohjelmaa sisältäpäin hankejohtajan näkövinkkelistä. Olen tavannut tulevia uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän loppukäyttäjiä, järjestelmän potentiaalisia toimittajia sekä suuren joukon kuntien ja HUS:n päättäjiä, jotka viime kädessä tekevät päätöksiä hankkeen etenemisestä sen eri vaiheissa. Kun käyttäjät (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät jne.) pääsääntöisesti tapaavat mieluiten aikaisin aamulla omien töidensä vuoksi, ja toisaalta päättäjät […]

Lue lisää »
30.05.2013

Myönteistä muutosta hoitajan työhön

Kaikista käytössä olevista sähköisistä potilastietojärjestelmistä huolimatta suurin osa hoitajista kulkee edelleen paperi taskussa. Paperiin merkitään kaikki tärkeät asiat ja tehtävät: mitä tehdään kullekin potilaalle ja mihinkin aikaan. Samoin siihen kirjataan potilaasta otetut mittaustulokset, annetut lääkkeet, niiden antoajat jne. Paperin merkinnät kopioidaan myöhemmin käsin sähköiseen potilaskertomukseen. Uudet potilastietojärjestelmät muuttavat tilannetta. Tulevaisuudessa hoitajat kulkevat osastolla tablettitietokone tai […]

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media