Neuvolatoiminnan ja erikoissairaanhoidon yhdistävä Apotti-järjestelmä on iso etu ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa

9.12.2020 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotin tuotepäällikkö Satu-Maarit Koskenpuro kertoo, että Apotti-hankkeessa on tehty alusta alkaen kehittämistyötä ja luotu Apotti-järjestelmän perussisältöjä yhdessä asiakkaiden kanssa, niin kuntatasolla kuin HUS-tasolla esimerkiksi raskaana olevien asiakkaiden kanssa. Koskenpuron mukaan yhteinen tietojärjestelmä on iso etu ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.

– HUSin naistoimialalla on paljon yhteisiä kirjaamisalustoja ja toimintoja Apotti-kuntien kanssa. Tällä tavalla pystytään välttämään kaksinkertaista kirjaamista ja tieto kulkee taholta toiselle, Koskenpuro selittää.

– Myös riskitilanteiden ennakointi on parantunut yhteisen järjestelmän ansiosta. Kun ammattilainen saa paremman näkymän asiakkaan tilanteesta ja pystyy kokonaisvaltaisemmin tarkastelemaan hänen tietojaan, se vähentää riskitilanteita.

– Ja ammattilaisten työturvallisuus paranee yhtä lailla. Tietenkin ehtona on, ettei asiakas ole estänyt tietojensa näkymistä, Koskenpuro tähdentää.

Apotti-järjestelmän hyödyt näkyvät myös työn helpottumisena

Koskenpuron mukaan Apotti-järjestelmässä on paljon ammattilaista helpottavia toimintoja. Esimerkiksi hän nostaa ”normaalit löydökset” -napin, jonka avulla ammattilaisen peruskirjaaminen nopeutuu erityisesti ikäkausitarkastusta vastaanotolla tehdessä.

– Lisäksi työ on tehostunut Apotin ansiosta ainakin ohjaavien toimintojen osalta. Uskoisin, että vastaanottotilanteet ovat tehostuneet ajallisestikin, kun ammattilaisilla on nyt muuan muassa määritellyt, selkeät terveystarkastuspohjat ja työnkulut.

Koskenpuro näkee hyvänä kehityksenä myös sen, että asiakas pääsee osalliseksi omaan hoitoonsa.

– Eli pyritään ohjaamaan siihen, että kirjaaminen tapahtuu vastaanoton aikana asiakkaan läsnä ollessa, eikä vasta jälkikäteen. Vaikka toki asiakas pääsee katsomaan tietojaan myös Apotin Maisa-asiakasportaalista, hän lisää.

Apotin käyttöönoton suurimmat haasteet liittyvät muutokseen

Koskenpuro muistuttaa, että kun puhutaan Apotista, puhutaan ihan toisenlaisesta järjestelmästä kuin aiemmat järjestelmät. Apotti on paitsi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, myös laaja toiminnanohjausjärjestelmä.

– Järjestelmän rakenne on ollut aiemmin yksinkertaisempi ja Apotissa taas on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja. Se on aiheuttanut alussa haasteita. Vaikka ainahan uuden järjestelmän tulo on iso muutos, Koskenpuro toteaa.

Koskenpuro kertoo, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on enemmän järjestäytynyttä kuin moni muu terveydenhuollon ala.

– THL ja STM ovat luoneet rakenteellisia määrittelyjä ja suosituksia, jotka me olemme järjestelmään toteuttaneet, Koskenpuro sanoo.

– Aiemmassa maailmassa jokainen käynnin yhteenveto kirjattiin hyvin pitkälle vapaana tekstinä. Nyt Apotti syöttää siitä, mitä vastaanotolla rakenteisesti kirjaat, käynnin yhteenvedon, johon voit tehdä lisäyksiä. Seuraava ammattilainen lukee sitten aina samantyyppistä tekstiä. Tämä parantaa sekä kirjaamisen laatua että potilasturvallisuutta.

Apotin tuottamien tietojen hyödyntäminen on vielä alkutekijöissä

Koskenpuro kertoo, että Apotissa on tähän mennessä keskitytty lakisääteisen raportoinnin tuottamiseen.

– Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa pystytään kuitenkin jo nyt tarkastelemaan vaikkapa työn kuormittavuutta: kuinka monta raskaana olevaa ja lasta kullakin ammattilaisella on, lasten ikähaitarit huomioiden.

Koskenpuro näkee tässä kuitenkin kehittämisen paikan tulevaisuutta ajatellen.

– Toivon, että Apotin tietoa hyödynnetään tulevaisuudessa hyvinvoinnin mittareissa, kun nyt kirjataan paljon rakenteisesti. Hyvinvoinnin mittareiden kautta nähdään, mihin pitää panostaa vaikkapa kouluterveydenhuollossa tai muualla terveydenhuollossa.

Läpinäkyvyyden lisääminen asiakkaiden suuntaan on sen sijaan jo hyvässä vauhdissa: Maisa-asiakasportaali on ollut erittäin suosittu. Vantaan äitiysklinikalla sen on aktivoinut käyttöönsä yli 80 % asiakkaista ja ajanvarauksista yli 20 % on tehty Maisassa.

– Varsinkin perusterveydenhuollossa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on iso juttu, että asiakas pääsee näkemään tietojaan reaaliajassa. Esimerkiksi neuvola-asiakkaat voivat katsella kasvukäyriä, rokotustietoja ja ajanvarauksia. Maisaa on helppo käyttää ja sen kautta saa myös yhteyden ammattilaiseen, luettelee Koskenpuro Maisan hyötyjä.

Tilaa Apotin uutiskirje