23.04.2013

Yhteinen lääkityslista parantaa potilasturvallisuutta

Käytännössä jokainen jotain säännöllistä lääkettä käyttävä taitaa olla ollut tilanteessa, jossa yhdessä julkisenkaan terveydenhuollon organisaatiossa ei tiedetä toisessa kirjattua lääkitystä tai se on kopioitu tietojärjestelmään väärin. Silti niin lääkärin kuin potilastietojärjestelmänkin kannalta yksi haastavimmista potilasryhmistä ovat monisairaat ja monilääkityt. Otetaan esimerkkinä helsinkiläinen vanhustenkeskuksen asukas, joka kirurgisen vaivan takia leikataan ja joka lyhyen tehohoitojakson jälkeen kotiutuu […]

Lue lisää »
13.02.2013

Apotissa vahvistetaan johtamista

Apotti-hanke on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja hankehallinta muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi ja suuremmiksi osiksi hanketta. Hankkeen johtoon tulee uusi hankejohtaja, millä halutaan vahvistaa osaamista suurten hankkeiden johtamisesta ja läpiviemisestä. Hankejohtaja vastaa hankkeen johtamisesta kokonaisuutena. Nykyisestä hankejohtajasta Antti Iivanaisesta tulee toiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hankkeen ICT-osaamista lisätään muun muassa nimittämällä […]

Lue lisää »
31.01.2013

Apotti kiinnostaa muissakin HUS-kunnissa

Hanketoimistolle on pitkin syksyä saapunut kyselyjä muiden kuin jo Apotissa mukana olevien HUS-kuntien toiveista liittyä hankkeeseen. Näitä kuntia hankintarenkaassa edustaa KL-Kuntahankinnat Oy, jonka toimitusjohtaja Raili Hilakari on mukana myös Apotin ohjausryhmässä. Myös muista kuin HUS-alueen kunnista on kysytty mahdollisuutta tulla mukaan sopimukseen. ”Olemme Kuntaliiton omistama osakeyhtiö, joka on vuodesta 2008 alkaen kilpailuttanut kunnille tavaroita, palveluja ja […]

Lue lisää »
23.01.2013

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoo jäisikin pois

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoon kaupunginvaltuusto päättäisikin, että Espoo jää pois hankkeesta. Muiden kuntien suhtautuminen hankkeeseen on ennallaan. Espoon poisjäänti vaikuttaa hankkeen rahoitukseen ja edellyttää muilta kunnilta ainakin uuden rahoitusosuuden tarkastelua. Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 28.1.2013. Espoon kaupunginhallitus esittää valtuustolle, ettei Espoo lähtisi mukaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankintamenettelyyn. […]

Lue lisää »
26.09.2012

Apotti-hankkeessa ei olla hankkimassa koko maan kattavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Apotti-hankkeessa ollaan hankkimassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Apotti-hanketoimisto haluaa painottaa, että kyseessä ei ole koko Suomea koskeva asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Parhaillaan kaupungit käsittelevät osallistumistaan hankintaan päättävissä elimissään. Hankintaan voivat tulla mukaan myös muut HUS- kunnat […]

Lue lisää »
12.09.2012

Uuden potilastietojärjestelmän kustannukset lähellä nykyjärjestelmien kustannuksia

”Mistään 1,8 miljardia maksavan tietojärjestelmän hankkimisesta ei todellakaan ole kysymys, kun puhutaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan ja HUSin yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankinnasta”, sanoo järjestelmäpalvelun hankintaa valmistelevan toimiston hankejohtaja, lääketieteen tohtori Antti Iivanainen ”Kyseessä on kustannushyötyanalyysin perusteella arviolta 350–450 miljoonan euron hanke, jonka kustannukset jakautuvat kymmenelle vuodelle. Vertailukelpoisten toteutuneiden […]

Lue lisää »
Arkisto

Sosiaalinen media