Apotti-järjestelmän käyttäjille järjestetään lisäkoulutusta teho-osaston näkymiin

26.11.2020 TiedoteApotti-järjestelmä

HUS ilmoitti 23.11. nostaneensa valmiustason korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen koronaviruspandemian vuoksi ja valmistautuu lisäämään tehohoitopaikkoja koronan takia. Apotti järjestää tehohoidon ulkopuoliselle henkilöstölle lisäkoulutusta teho-osaston näkymien käyttöön. Apotti-järjestelmään on tehty keväästä alkaen yli 370 HUSin ja Vantaan kaupungin tilaamaa muutosta, jotka auttavat koronapandemiaan varautumisessa.

Apotti-järjestelmän käyttäjille järjestetään muuntokoulutusta pahentuneen koronatilanteen takia nopealla aikataululla. Keväällä muuntokoulutusta toteutettiin ensimmäistä kertaa noin 150 HUSin työntekijälle ja nyt muuntokoulutusta järjestetään noin 50 henkilölle. Tällä hetkellä kaikki koulutukset järjestetään ensisijaisesti etänä.

Apotti-järjestelmässä voidaan muuttaa leikkausosastojen heräämöpaikkoja tehohoitopaikoiksi, jos tehohoidon tarve kasvaa merkittävästi. Lisäksi järjestelmään on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi varasairaaloiden perustamisen tai tiettyjen toimintojen, kuten leikkaustoiminnan, siirtämisen kokonaan toiseen sairaalaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Myös päivystysten tarpeisiin on tehty järjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat koronaepäilypotilaille omat, eristetyt alueet. Päivystyksessä työskentelevien ammattilaisten käyttöön on rakennettu myös muun muassa uusia koronavirukseen liittyviä oirekyselyjä sekä koronaviruksen tutkimiseen liittyviä laboratorionäytteiden paketteja, jotka nopeuttavat ja helpottavat näytetilauksia.

Kun potilaalle tilataan Apotti-järjestelmässä koronavirus-laboratoriotutkimus, lisää Apotti-järjestelmä potilaan tietoihin automaattisesti tiedon koronavirusepäilystä. Tämä tieto välittyy kyseistä potilasta hoitavalle henkilökunnalle ja auttaa henkilökuntaa suojautumaan asianmukaisesti.

Apotti-järjestelmää käyttävien organisaatioiden tarpeisiin on luotu uusia raportteja, joilla saadaan keskitetysti mahdollisimman reaaliaikaista seurantatietoa koronaviruspandemian etenemisestä, ja joita käyttämällä Apotin asiakasorganisaatiot voivat raportoida pandemiatilanteen kehittymisestä viranomaistahoille, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

Tilaa Apotin uutiskirje