Maisa-asiakasportaali tukee odottajaa raskauden eri vaiheissa

8.12.2020 TiedoteMaisa

Perusterveydenhuollon neuvoloiden terveydenhoitajat ja lääkärit ovat perinteisesti seuranneet raskaana olevia ja synnytys on hoidettu sairaalassa. HUSissa on jo pitkään kehitetty sujuvaa potilas- ja asiakaspolkua niihin raskauden vaiheisiin, joissa tarvitaan erikoissairaanhoitoa.

Terveyskylän naistalo.fi-osoitteeseen on koottu tutkittua ja luotettavaa tietoa raskaana oleville. Apotti-järjestelmään luotu on Maisa-asiakasportaali myös tärkeä osa sähköisten palveluiden kokonaisuutta: Maisa-portaalin kautta voidaan hoitaa sähköiset ajanvaraukset ja viestein tapahtuva yhteydenpito hoitaviin ammattilaisiin ja välittää tutkimus- ja laboratoriotulokset sekä lääkäri- ja hoitokäyntien kirjaukset.

− Haluamme HUSissa tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset digitaaliset palvelut, jotta he saavat hoidettua asiansa mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti, HUSin naistentautien ja synnytysten tulosyksikön toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo.

Suuri osa asiakkaista on nykyisin tottunut sähköisiin palveluihin ja asiointiin silloin, kun se parhaiten itselle sopii.

− Maisa-asiakasportaali ja Terveyskylä vaativat asiakkaalta vahvan tunnistautumisen, mutta keskinäisen integraation kautta yksi tunnistautumiskerta toiseen palveluista riittää, ja asiakas voi tarkastella molempien palveluiden tietoja, HUSin Naistentautien ja synnytysten palvelusuunnittelija Virve Hietala kertoo.

Paperikirjeistä sähköisiin palveluihin

Aiemmin ajanvarauskirjeet lähtivät postitse asiakkaalle ja noin 40 prosenttia asiakkaista soitti perään muuttaakseen aikaa itselleen sopivammaksi. Nykyisin sähköiset kirjeet saapuvat asiakkaille reaaliaikaisesti, kun kätilö on tehnyt aikavarauksen Apotti-järjestelmään.

− Tämä tarkoittaa, että potilaan olisi hyvä laittaa itselleen tarvittavat hälytykset Maisassa päälle, jos asiakas on valinnut sähköisen asioinnin, ettei annettu aika mene vahingossa ohitse, kun paperisia kirjeitä kotiin ei enää postiteta, kätilö Sanna Marila Jorvin sairaalan äitiyspoliklinikalta muistuttaa.

Neuvolat ovat tehneet kovasti töitä kannustaessaan asiakkaitaan siirtymään sähköisiin palveluihin. Maisa-asiakasportaalin kautta voi asioida suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä ja siksi neuvolassa on tärkeää varmistaa riittävä kielitaito palvelun aktivoinnin ja käytön mahdollistamiseksi.

Erikoissairaanhoidosta tukea erikoisraskauksiin

HUSin äitiyspoliklinikan sikiöseulontayksikössä yli 93 prosenttia asiakkaista on aktiivisia Maisa-asiakasportaalin käyttäjiä.

− Sikiöseulontojen lisäksi meillä hoidetaan erilaisia riskiraskauksia, kaksosraskauksia, autetaan synnytyspelkoista kärsiviä asiakkaita, päihdeäitejä, raskausdiabetespotilaita sekä äitejä, joiden raskaus tarvitsee erityistä seurantaa esimerkiksi vuodon, sokeritason tai äidin voinnin takia, Marila sanoo ja jatkaa.

− Seurannassamme oleva potilas voi lähettää meille Maisan kautta kysymyksen omaan raskauteensa liittyen ja hän saa vastauksen joko kätilöltä tai lääkäriltä kolmen arkipäivän kuluessa. Palvelua nopeuttavat myös ennalta täytettävät esitietolomakkeet ja saapumisohjeet, joissa tulevista tutkimuksista ja toimenpiteistä kerrotaan asiakkaalle ennakkoon.

Sekä perusterveydenhuollon tarjoamien neuvolapalveluiden että HUSin tarjoaman erikoissairaanhoidon palveluiden seurannan, tutkimusten ja hoidon tavoitteena on luoda raskaana olevalle naiselle mahdollisimman sujuva asiointipolku, jotta hän saa sekä tietoa että hoitoa raskauden eri vaiheissa suunnitellusti ensimmäisestä neuvola-ajanvarauksesta aina synnytykseen ja sen jälkihoitoon asti.

Lapsen kasvun seuranta jatkuu synnytyksen jälkeen neuvoloissa ja tarvittaessa perheille on tarjolla apua myös sosiaalihuollon puolelta esimerkiksi lastenhoitoon tai lapsen kehityksen tukeen liittyen.

Tilaa Apotin uutiskirje