Apotti-järjestelmää käytetään myös opioidiriippuvaisten korvaushoidossa

3.2.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön Vantaan ja HUSin korvaushoitoa tarjoavilla poliklinikoilla helmikuussa 2020. Tämä on parantanut tiedonkulkua niin korvaushoidon yksiköiden kuin muun terveydenhuollon välillä.

 

Sekä Myyrmäen päihdepoliklinikalla että HUS Riippuvuuspsykiatrian Korvaushoitopoliklinikalla annetaan korvaushoitoa opioidiriippuvaisille henkilöille. Toiminta eroaa pääasiassa asiakastyypiltään: HUS Korvaushoitopoliklinikan asiakkailla on opioidiriippuvuuden lisäksi samanaikainen vakava mielenterveyden häiriö tai vakava somaattinen sairaus.

Myyrmäen päihdepoliklinikalta voidaan lähettää asiakas HUS Korvaushoitopoliklinikalle korvaushoidon tarpeen arvioon, korvaushoitoon tai tutkimusjaksolle, jos potilaan tilanne vaatii erikoissairaanhoidon osaamista.

Apotti-järjestelmän ansiosta potilaan kokonaislääkitys on paremmin tiedossa

Psykiatrian osastonhoitaja, Apotti-asiantuntija Tero Laiho kertoo, että yhteisestä Apotti-järjestelmästä on korvaushoidossa hyötyä silloin, kun Apotti-järjestelmä on käytössä useassa yksikössä.

– Tiedonkulun helpottumisen lisäksi lääketurvallisuuden kannalta on etua siitä, että Apotti on käytössä kaikissa hoitoyksiköissä. Yhteisen tietojärjestelmän avulla on mahdollista tarkistaa potilaan kanssa hänen ajantasainen kokonaislääkityksensä muistakin Apottia käyttävistä terveydenhuollon toimipisteistä, Laiho sanoo.

Myyrmäen päihdepoliklinikan sairaanhoitajat Elina Munnukka ja Minna Vesa kertovat näkyvyyden koko perusterveydenhuoltoon parantuneen.

– Vanhassa järjestelmässämme oli vain päihdehuollon tiedot. Apotista näemme, mitä kaikkea asiakkaalle on tehty ja suunniteltu ja missä hän on hoidossa. Lääkitykset eivät mene enää päällekkäin ja myös terveydenhuollon puolella näkevät nyt, että potilas on korvaushoidossa, Munnukka selittää.

– Eikä meidän tarvitse ruveta soittelemaan, onko asiakasta kirjattu osastolle, vaan näemme sen suoraan Apotista, Vesa lisää.

Potilaat saivat lääkkeensä myös Apotti-järjestelmän käyttöönoton aikana

Potilaat käyvät HUS Korvaushoitopoliklinikalla oman hoitosuunnitelmansa mukaisesti. Päivittäin heitä tulee noin 60–80. Myös Apotin käyttöönoton aikana kaikkien potilaiden piti saada asianmukainen hoitonsa, joten poliklinikalla käyntejä ei pystytty tuona aikana vähentämään, kuten useissa muissa yksiköissä tehtiin.

– Apotin käytäntöjen ja korvaushoidon toiminnan yhteensovittamisessa oli alkuvaiheessa haasteita, mutta korvaushoidon työnkulku on saatu sujumaan myös Apotin kanssa, Laiho toteaa.

Myyrmäen päihdepoliklinikalla Apotti-järjestelmän käyttöönotto sujui Munnukan ja Vesan mukaan hyvin.

– Jonkin verran jouduimme priorisoimaan palveluja ja hoitamaan asioita puhelimitse, mutta sekin johtui lähinnä koronapandemiasta. Kirjaamiseen kuluva aika meillä on Apotin myötä kasvanut, mutta näemme tässäkin potentiaalia: pienillä parannuksilla siitä saisi toimivamman, Vesa kertoo.

Myös Laihon mukaan järjestelmässä on vielä kehitettävää esimerkiksi potilaan tunnistamisen osalta.

– Turvallinen lääkkeenjako edellyttää potilaan tunnistamista henkilötunnuksella. Onkin ollut puhetta esimerkiksi potilaan henkilöllisyystodistuksen kopioimisesta järjestelmään, mutta tämä on vielä selvityksessä. Sama ongelma oli tosin vanhassakin järjestelmässä, hän tähdentää.

Apotin Maisa-asiakasportaali tukee tulevaisuudessa korvaushoidon onnistumista

Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaali yhdistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin yhteen kanavaan. Maisassa myös korvaushoidon potilailla on mahdollisuus päästä hoitamaan omia sosiaali- ja terveysasioitaan missä ja milloin vain.

Laiho kertoo, ettei Maisa varsinaisesti ole tällä hetkellä käytössä HUS Korvaushoitopoliklinikalla, mutta näkee Maisasta saatavan tulevaisuudessa apua muun muassa potilaan kanssa kommunikointiin ja etävastaanottoihin. Tilanne on sama Myyrmäen päihdepoliklinikalla.

– Asiakasryhmämme on Maisaa ajatellen haastava. Kaikilla ei välttämättä ole älypuhelimia, mutta soveltuvin osin pystymme varmasti tuotakin palvelua hyödyntämään. Jotkut valveutuneet asiakkaamme ovat jo laittaneetkin meille päin viestiä Maisan kautta, Vesa kertoo.

Tilaa Apotin uutiskirje