Vantaalla Apottia on käytetty reilu vuosi – tehty kehitystyö hyödyttää kaikkia Apotti-asiakkaita

10.6.2020 Tiedote

Vantaan terveyspalveluissa sekä perhe- ja vanhuspalveluissa Apotti-järjestelmää on käytetty reilu vuosi. Apotin käyttö laajenee vaiheittain: mm. Helsingissä valmistaudutaan vajaan vuoden kuluttua tapahtuvaan käyttöönottoon.

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto on tärkeä toimintatapojen sekä potilas- ja asiakastiedon hyödyntämisen uudistus. Vantaalla tiedetään kokemuksesta, kuinka isosta asiasta on kyse: suurimmassa osassa Vantaan terveyspalveluja sekä perhe- ja vanhuspalveluja järjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2019, eli käyttökokemusta on kertynyt jo reilun vuoden verran.

− Vantaa on ensimmäisenä kuntana ottanut Apotti-järjestelmän käyttöönsä, Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö toteaa.

− Me Vantaalla olemme nyt oppimiskäyrän alkuvaiheessa. Alku on aina hankalaa, mutta tässäkin tapauksessa lopussa kiitos seisoo.

Järjestelmä on toiminnallisuudeltaan hyvin laaja ja poikkeaa toiminta-ajatukseltaan aiemmin käytössä olleista järjestelmistä. Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot: sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan sen käyttöönoton myötä kehittää ja johtaa yhtenä kokonaisuutena, entistä tehokkaammin.

Reilun vuoden käytön aikana Vantaan Apotti-käyttäjien toivomia muutospyyntöjä on toteutettu nopeasti ja ketterästi jo lähes sata.

− On selvää, että järjestelmässä on edelleen optimoitavaa. Tämän vuoksi kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.

− Vantaan Apotti-käyttäjiltä saatu arvokas palaute auttaa kehittämään järjestelmää edelleen ja tasoittaa näin tietä muiden kuntien käyttöönotoille.

Vantaalla käyttöönotto tapahtui vaiheittain: marraskuussa 2019 käyttö laajeni mm. suun terveydenhuoltoon, työllisyyspalveluihin ja nuorten työpajatoimintaan. Helmikuussa 2020 Apotti otettiin käyttöön mm. perheoikeudellisissa palveluissa, vammais- ja päihdepalveluissa, asunnottomien asumispalveluissa ja maahanmuuttajapalveluissa.

Maisa-asiakasportaali sujuvoittaa arkea

Apotin myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta integroituu ja sitä voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Kuntalaisen arkea helpottaa Maisa-asiakasportaali, jonka avulla voi hoitaa kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnin ja seurata ja vastaanottaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja turvallisesti. Maisa-portaalissa voi muun muassa olla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen, tarkastella laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia ja nähdä sosiaali- ja terveydenhuollon käyntiyhteenvedot ja kirjaukset sekä sosiaalihuollon päätökset.
Myös Maisan mahdollistama puolesta-asiointi on tuonut helpotusta monen arkeen.

− Maisan kautta asiakas tai potilas saa helposti yhteyden sote-ammattilaiseen, Timo Aronkytö kuvaa.

− Tulevaisuudessa asiakas- ja potilaskohtaamisia voidaan hoitaa yhä enemmän etänä. Kun fyysinen vastaanottotoiminta on kunnossa, asukkaat oppivat luottamaan myös etäpalveluihin.

Maisa-asiakasportaalilla on jo yli 122 000 käyttäjää ja määrä on koronapandemian aikana kasvanut jatkuvasti: koronapandemia on lisännyt erityisesti videon välityksellä tapahtuvia etävastaanottoja. Maisan avulla onkin pidetty jo yli 3 000 etävastaanottoa.

Monessa kunnassa valmistaudutaan käyttöönottoon

Apotti-järjestelmän käyttöönottoaikatauluihin on tehty muutoksia koronapandemian vuoksi. Näillä näkymin Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula sekä HUS diagnostiikan kuvantamistoiminnot ottavat Apotti-järjestelmän käyttöön huhtikuussa 2021. Loviisan, Lapinjärven, Inkoon ja Siuntion käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2021 lopulle.

− Helsingissä ja muissa Apotin asiakaskunnissa on seurattu Vantaan käyttöönottoja ja niistä kertyneitä kokemuksia tarkasti. Vantaalla tehty pioneerityö on kaikkien Apotin asiakkaiden kannalta todella arvokasta, Apotin hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

− Järjestelmää ja toimintamalleja on jatkokehitetty Vantaan kokemusten perusteella. Helsinki ja muut asiakaskunnat saavat käyttöönsä entistä valmiimman järjestelmän ja toimintatavat.

Apotti-järjestelmän seuraava käyttöönotto tapahtuu HUSissa Meilahden sairaala-alueella loka-marraskuun vaihteessa 2020, minkä jälkeen kaikki HUSin sairaalat käyttävät Apotti-järjestelmää. Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula sekä HUS diagnostiikan kuvantamistoiminnot ottavat Apotti-järjestelmän käyttöön keväällä 2021. Loviisan, Lapinjärven, Inkoon ja Siuntion käyttöönottoa suunnitellaan vuoden 2021 lopulle.

Tilaa Apotin uutiskirje