Sähköinen sairaala-apteekkiresepti käyttöön ensimmäisenä Suomessa

5.3.2024 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti on Suomen ensimmäinen potilastietojärjestelmä, josta voi kirjoittaa sähköisiä sairaala-apteekkireseptejä tartuntatautilain mukaisista, potilaille maksuttomista lääkkeistä. Samalla HUS Apteekki on ensimmäinen sairaala-apteekki, joka alkaa toimittaa näitä reseptejä. Reseptien toimittaminen alkaa 5.3.2024.

– On upeaa saada tämä sähköinen resepti käyttöön ensimmäisenä Suomessa, sanoo projektipäällikkö, proviisori Kirsi Niiranen HUS Apteekista.

– Yliopistolliset sairaala-apteekit ovat kehittäneet Marela-toiminnanohjausjärjestelmää yhdessä jo yli 20 vuotta ja myös Sairec, joka on sairaala-apteekkien sähköisten reseptien toimittamiseen tarkoitettu järjestelmä, on kehitetty yhdessä. Sairec-järjestelmä kuuluu Marela-tuoteperheeseen ja on verrattavissa apteekkijärjestelmiin, ja se korvaa nykyisen paperireseptin toimituksen. Sairec on saatu sertifioitua, tarvittavat testaukset on tehty, ja järjestelmä päästiin nyt ottamaan meillä käyttöön.

Sairec-järjestelmä sekä Marela-tuoteperhe ovat CGI:n kehittämiä ja toimittamia tietojärjestelmiä. Apotti-järjestelmä on ensimmäinen, josta aloitetaan tuotantokäyttö sairaala-apteekkiresepteille. Sähköinen toimintatapa tullee myöhemmin laajenemaan muihinkin yliopistollisiin keskussairaaloihin ja potilastietojärjestelmiin.

Lääkitysturvallisuus lisääntyy

Lääkäri määrää tartuntatautilain mukaiset lääkkeet potilastietojärjestelmässä – eli Apotissa – Reseptikeskukseen, ja hän voi nyt myös nähdä, onko lääkkeet toimitettu potilaalle, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista.

– Käytännössä sairaalareseptit siirtyvät Apotista integraation kautta ensin Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen, aivan samoin kuin muutkin reseptit. Sairec-järjestelmä hakee ne sitten Reseptikeskuksesta käsiteltäväksi, kertoo tuotepäällikkö Katri Yli-Kovero Oy Apotti Ab:stä.

– Kun myös tartuntatautilääkkeet näkyvät Reseptikeskuksessa, potilaan kokonaislääkitystä pystytään tarvittaessa tarkastelemaan. Tämä edistää lääkitysturvallisuutta ja lisää lääkehoidon sujuvuutta.

Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet eivät oletuksena näy potilaan tiedoissa silloin, kun hän asioi muussa kuin sairaala-apteekissa, mutta potilaan suostumuksella reseptien tiedot on mahdollista hakea Reseptikeskuksesta muiden lääkkeiden toimittamisen yhteydessä. Sairaala-apteekki voi niin ikään potilaan suostumuksella hakea muiden kuin tartuntatautilain mukaisten reseptien tiedot silloin kun lääkkeitä toimitetaan potilaalle.

Potilaat itsekin voivat nähdä kaikki lääkkeensä OmaKannassa, ja tulevaisuudessa sairaala-apteekkireseptit tulevat näkymään myös Kanta-lääkityslistalla, mikä lisää lääkitysturvallisuutta entisestään.

Katri Yli-Kovero työskentelee Oy Apotti Ab:ssä tuotepäällikkönä. Kuva: Henri Salonen

HUS Apteekin Meilahden, Jorvin ja Hyvinkään toimipisteet mukana

Sairaala-apteekkireseptit voidaan toimittaa potilaalle toistaiseksi HUS Apteekin toimipisteistä Meilahdesta, Jorvista tai Hyvinkäältä. Alkuvaiheessa yhteensä 20–30 ammattilaista saa Sairec-tunnukset.

Muutoksella on vaikutusta erityisesti infektioklinikalla työskentelevien lääkäreiden työhön, jotka määräävät potilaille vaikkapa HIV-, hepatiitti- ja tuberkuloosilääkkeitä. Nämä lääkkeet ovat potilaille tartuntatautilain mukaan aina ilmaisia. Aiemmin lääkkeistä on tehty paperiresepti, joka on yleensä faksattu sairaala-apteekkiin.

– Pääsemme nyt eroon tästä hitaasta ja jokseenkin vanhakantaisesta toimintamallista, hymyilee Annika Häkkinen, HUS Apteekin vastaava proviisori ja Apotti-asiantuntija.

– Muutos koskee siis lääkkeiden avohoitoon luovuttamista. Normaalistihan sairaala-apteekeista lääkkeitä toimitetaan lähinnä hoitoyksiköihin, missä ne jaetaan potilaille, mutta tietyissä tapauksissa potilas tulee itse noutamaan lääkkeet. Pääsääntöisesti potilaat hakevat kotiutuessaan heille määrätyt lääkkeet yksityisestä apteekista, jotka eivät ole mitenkään sidoksissa sairaala-apteekkeihin, vaikka sijaitsisivat sairaala-alueella. Kaikki tartuntatautilääkkeet ovat potilaalle ilmaisia, ja ne annetaan hänelle nimenomaan sairaala-apteekin luovutuspisteestä, Häkkinen kuvailee.

HUS Apteekin vastaava proviisori, Apotti-asiantuntija Annika Häkkinen on tyytyväinen, että vanhakantaisesta toimintamallista päästään nyt eroon. Kuva: Henri Salonen

Harppaus fakseista tähän päivään

Apotti-järjestelmän osalta siirtyminen sähköiseen reseptiin oli melko pieni. Järjestelmässä aikaisemmin paperiresepteinä kirjoitetuille lääkkeille muutettiin oletusarvo, jolla reseptit jatkossa kirjoitetaan sähköisenä sairaala-apteekkireseptinä.

– Kun on toimittu papereilla ja fakseilla, on sattunut, että faksit viivästyvät ja potilas onkin jo ollut luukulla hakemassa lääkettä, vaikka siitä ei ole tullut määräystä apteekkiin asti. Sähköistyessään prosessi sujuvoituu, mutta on toki iso toiminnanmuutos heille, joita se koskee, pohtii Häkkinen.

Kehitysvaiheessa jonkin verran päänvaivaa aiheuttivat aiemmin ”paperin reunaan” kirjoitetut merkinnät, joissa mainitaan esimerkiksi, että potilas hakee lääkkeet Jorvista. Nyt tällaisten epävirallisten tietojen pitää välittyä sähköisesti apteekin ja hoitoyksikön välillä.

– Olemme kehittäneet yhdessä ratkaisuja, joiden avulla viestit kulkevat. Apotti-järjestelmässä on ollut jo valmiina työkaluja, joita voidaan hyödyntää, ja esimerkiksi työkoriviestit ovat tässä ihan avainasemassa. Apotti-käyttäjä voi lähettää järjestelmässä työkoriviestin, ikään kuin järjestelmän sisäisen sähköpostin, HUS Apteekille, ja näin tieto on apteekissa jo ennen kuin potilas hakee lääkkeet, Häkkinen kertoo.

Apotin ja HUSin asiantuntijat ovat aktiivisesti yhdessä kehittäneet sähköistä sairaala-apteekkireseptiä noin vuoden verran. Nyt kaikki on valmista ja saatu käyttöön. Mahdollisia ensi vaiheen häiriötilanteita seurataan tarkasti, ja niiden hoitamiseen on varauduttu sekä Apotin että HUSin puolella.

– Me Apotissa olemme iloisia, että tämä kehitys on saatu toteutettua ja käyttöön. Nyt lääkärit kirjoittavat reseptit kaikissa tilanteissa Apotti-järjestelmässä samalla työnkululla, ja ne ovat sähköisiä. Myös potilasturvallisuuden lisääntyminen tämän kehityksen myötä on ensiarvoista, kun sama tieto on sekä potilasta hoitavalla taholla että toimittavalla apteekilla, tiivistää Yli-Kovero.

 

Lisätiedot:

Tuotepäällikkö Katri Yli-Kovero, Oy Apotti Ab
040 659 4050, katri.yli-kovero@apotti.fi

Projektipäällikkö, proviisori Kirsi Niiranen, HUS Apteekki
040 724 1715, kirsi.niiranen@hus.fi

Vastaava proviisori, Apotti-asiantuntija Annika Häkkinen, HUS Apteekki
040 664 7347, annika.hakkinen@hus.fi

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje