Potilasdatan analysointi tuottaa tietoa ammattilaisten käyttöön

25.8.2020 Tiedote

Apotti-järjestelmän taustalla oleva Epic-järjestelmä on käytössä 20:ssä Yhdysvaltojen parhaaksi listatussa huippusairaalassa. Epic on nyt avannut yhdysvaltalaisissa sairaaloissa syntyvän satojen tuhansien, jopa miljoonien potilaiden massadatan Epic Health Research Network -sivustolle terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Suuren potilasdatamäärän analysointi mahdollistaa massadatan hyödyntämisen esimerkiksi riskiarvioinneissa ja hoitotapojen arvioinneissa. Yksittäisiä potilastietoja aineistosta ei erota – näin varmistetaan potilaiden yksityisyyden suoja sekä potilasturvallisuus.

Epic Health Research Network (EHRN) -sivusto tuottaa massadataan perustuvaa analyysiä. Epic on perustanut uuden julkaisusarjan, Epic Health Research Network -sivuston (EHRN), jonka tarkoitus on jakaa nopeasti hoidon taustalle uutta, tuoretta tietoa. Tiedon lähteenä hyödynnetään Epic-käyttäjien laajaa asiakaskuntaa ja suurta, jopa miljoonien potilaiden potilasmäärää. Vaikka kyseessä ei ole laajasti tutkittu tieto, on julkaisut vertaisarvioitu Epic-toimijoiden kesken – massadatan jakelun tavoitteena on ennen kaikkea levittää kiinnostavaa tietoa mahdollisimman nopeasti. Massadataa analysoimalla pystytään tuottamaan tietoa esimerkiksi eri sairauksien riippuvuussuhteista Covid 19 -potilaiden osalta.

Rinnakkaissairauksien vaikutus sairaalaan joutumisen riskiin ja kuolemiin Covid 19 -potilailla

Potilailla, joilla on todettu diabetes, sydämen vajaatoiminta tai immuunipuolustuksen häiriö, on ainakin puolitoistakertainen riski joutua sairaalaan. Näillä potilasryhmillä oli vastaavasti myös kohonnut kuolleisuusriski. Puolitoistakertainen riski kuolla havaittiin myös henkilöillä, jotka sairastavat keuhkoahtaumatautia. Vaikka astma lisäsi sairaalaan joutumisen riskiä, se ei lisännyt kuolleisuusriskiä. Massadatan otos oli 190 000 potilasta.

https://www.ehrn.org/effect-of-comorbidities-on-hospitalization-and-death-in-covid-19-patients/

Alustavien tulosten mukaan tupakointi ei yllättäen vaikuttanut Covid 19 -vaikeusasteeseen

Tupakointi ei missään ikäluokassa korreloinut koronapositiivisten sairauden vaikeusasteeseen. Tulos on kuitenkin vielä epävarma, sillä tutkimuksen tekohetkellä ei ollut vielä tietoa kaikkien potilaiden taudin kehittymisestä. Massadatan otos oli 132 000 potilasta.

https://www.ehrn.org/covid-19-severity-by-smoking-status/

D-vitamiinin puutoksella ei ole havaittu vaikutusta Covid 19 -infektion saamiseen, sairaalaan joutumiseen tai kuolleisuuteen

D-vitamiinin puutos tai normaalia alemmat arvot eivät ole Suomessakaan harvinaisia.

https://www.ehrn.org/no-association-seen-between-vitamin-d-deficiency-and-covid-19-infection-hospitalization-or-mortality/

Tilaa Apotin uutiskirje