Miten Apotti-järjestelmä kehittyy tulevaisuudessa?

24.10.2017 Tiedote

Apotti-järjestelmä ei oikeastaan ole vain yksi järjestelmä. Jo Apotin hankintavaiheessa linjattiin, että rakennettava asiakas- ja potilastietojärjestelmä koostuu ydinjärjestelmästä sekä sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä. Pääperiaatteena on ”oikea väline oikeaan tehtävään” siten, että saumaton kokonaisuus muodostaa käyttäjälle näkymän yhdestä tehokkaasta työkalusta.

Apotin ytimeksi valittu Epic-järjestelmä on käytössä monissa maailman parhaissa terveydenhuollon organisaatioissa. Se ei ole ihme, sillä järjestelmän kehitys perustuu vahvasti asiakkaiden toiveisiin. Jokaisen Epicin kehittäjän velvollisuutena on tietää, mitä osastoilla tapahtuu, ja konkreettisesti seurata käyttäjiä työssään. Viime vuonna Epicin kehittäjät käyttivät käyttäjien tarkkailuun yli 15 000 työpäivää 325 eri asiakkaan tiloissa.

Epic kuuntelee tarkasti myös alan riippumattomien toimijoiden, kuten Gartnerin ja KLASin, palautetta. KLAS on jo seitsemänä vuotena peräkkäin nimennyt Epicin markkinoiden parhaaksi potilastietojärjestelmäksi.

 

Sadat tuhannet käyttäjät osallistuvat järjestelmän kehittämiseen

Epic-järjestelmää mukautetaan parhaillaan Apotti-organisaatioiden tarpeiden mukaiseksi. Tuhansia Apotin tulevia käyttäjiä on mukana tässä työssä, joka jatkuu myös käyttöönoton jälkeen. Mutta se on vain pieni osa totuutta: koko Epicin globaali käyttäjäyhteisö osallistuu jatkuvasti järjestelmän kehittämiseen. Koska järjestelmällä on yksi koodiperusta, voidaan parhaita käytäntöjä jakaa maailmanlaajuisesti koko käyttäjäyhteisön kesken.

– Meillä on keinot tunnistaa, kun joku ryhmä saavuttaa todella hyvän tuloksen, ja sitten pakata käytäntö kliinisen ohjelman muotoon. Järjestelmän sisään on myös rakennettu vertailuanalyysiä, eli Epicin asiakkaat voivat halutessaan nähdä, miltä heidän tuloksensa näyttävät verrattuina muihin organisaatioihin ympäri maailman, kertoo Epicin tuotekehityspäällikkö Seth Howard.

– Lisäksi asiakkaamme hyödyntävät järjestämiämme tapahtumia, kuten jokavuotista käyttäjätapaamista, jakaakseen innovaatioita toisilleen, Howard jatkaa.

Tämän vuoden käyttäjätapaaminen pidettiin syyskuun lopulla Veronassa, USA:ssa. 11 000 osallistujan joukossa oli myös Apotin edustajia.

– Tapahtuma oli erinomaisen hyvin järjestetty, ohjelmaa riitti monipuolisesti käyttöönottoon liittyvistä prosesseista ja toiminnanmuutoksista aina loppukäyttäjille tarkoitettuihin uusimpiin ominaisuuksiin. Epicin uudet teknologiat, kuten koneoppiminen, äänentunnistus ja genetiikan moduulit, herättivät paljon innostusta käyttäjäyhteisössä, kommentoi HUS:n toimialajohtaja, Apotin hallituksen jäsen Seppo Heinonen.

 

Epic tutustuu jatkuvasti uusiin teknologioihin

Epic keskittyy varmoiksi todettuihin teknologioihin, joilla pystytään takaamaan järjestelmän käyttö todella suurilla käyttäjämäärillä. Samaan aikaan he selvittävät jatkuvasti, mistä mikrotrendeistä saattaisi tulla makrotrendejä. Esimerkkinä Epic oli ensimmäinen potilastietojärjestelmä, joka kytkettiin sairaalan kliinisessä käytössä Apple HealthKitiin ja Apple Watchiin.

Epicin panostus järjestelmän kehittämiseen on huima: tuotekehitykseen käytetään 50 % juoksevista kuluista. Esimerkiksi koneoppiminen ja ennustava analytiikka on jo valjastettu käyttöön. Ennustavia algoritmeja voidaan hyödyntää muun muassa turvallisuuden parantamiseen, toimintojen optimointiin ja järjestelmän dynaamiseen muokkaamiseen.

– Tavoitteena on hyödyntää perinteisen potilasdatan lisäksi dataa muistakin lähteistä, kuten väestötiedoista, säätiedoista ja liikennetiedoista, ja tarjota rakentuva tieto käyttäjille sellaisessa muodossa, että sitä voi suoraan käyttää päätöksenteon tukena. Palvelu rakennetaan pilvipohjaiselle alustalle, jonka käyttöä voi aina kulloisenkin tarpeen mukaan ohjata joustavasti ja kustannustehokkaasti koko Apotti-järjestelmän tarpeisiin, Howard selittää.

 

Kolmansien osapuolten osallistuminen kehitykseen on tehty helpoksi

Epic on avoin integroitumaan kolmansien osapuolten kanssa, jos he käyttävät yleisiä standardeja ja Epicin omia, avoimia ohjelmointirajapintoja. Epic tukee laajaa joukkoa integraatiostandardeja, kuten HL7, FHIR ja SMART on FHIR.

Aiemmin tänä vuonna Epic lanseerasi Epic App Orchardin. Se on kehittäjäohjelma, jossa sovelluskehittäjät saavat käyttöönsä Epicin ohjelmointirajapintoja, dokumentaatioita ja testiympäristöjä innovoidakseen ja markkinoidakseen omia tuotteitaan. Yli 1500 kehittäjää on jo ilmaissut kiinnostuksensa ohjelmaa kohtaan. Tähän joukkoon kuuluu monenlaisia toimijoita Epiciä käyttävistä terveydenhuollon organisaatioista kolmannen osapuolen IT-palvelutuottajiin sekä innokkaisiin tietotekniikan opiskelijoihin.

Lopulta, Epic ja Apotti jakavat kolme yhteistä tavoitetta:

  1. onnellisemmat ja terveemmät asiakkaat, jotka ovat sitoutuneita hoitoihinsa ja palveluihinsa
  2. tyytyväiset käyttäjät – järjestelmää on ilo käyttää
  3. sote-organisaatiot, jotka toimivat mahdollisimman tehokkaasti erinomaisella hyötysuhteella.

 

Tilaa Apotin uutiskirje