Mikä ihmeen Oda?

7.4.2015 Tiedote

Apotin maaliskuun uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa Oda-hankkeesta ja sen kytköksistä Apottiin.

Lehdet uutisoivat viime viikolla, kuinka Hämeenlinna otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköiset omahoitopalvelut. Samaa konseptia jatkokehitetään Omahoito ja Digitaaliset Arvopalvelut -projektissa eli Odassa, jossa mukana ovat Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Hämeenlinna ja Joensuu sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Odan eteneminen kiinnostaa Apotissa etenkin siksi, että mukana suunnittelutyössä on myös Helsinki.
Oda-toimijat luovat kansalaisen päätöksentekoa ja omahoitoa tukeva sähköisten palveluiden kansallista kokonaisuutta. Ratkaisussa on tarkoitus hyödyntää kutakuinkin samoja palveluja kuin Hämeenlinnan sähköisten palvelujen hankkeessa. Näitä ovat esimerkiksi Duodecimin sähköinen terveystarkastus, päätöksenteontuki, Oirearvio ja OmaKanta-Terveystaltio. Oda-kokonaisuus on myöhemmin laajennettavissa uusilla palveluilla ja integroitavissa alueellisiin potilasjärjestelmiin kuten Apotti.
Apotti seuraa intensiivisesti uusien sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujen kehitystä niin Suomessa kuin ulkomailla. Etenkin Kansallisen palveluväylän, Kanta- ja Kansa-palveluiden kehitys sekä Vakava-arkkitehtuuri ovat olennaisessa osassa Apotti-työssä.

 

Korjaus 2.4.2015: Poistettu maininta, että Vantaa olisi mukana Odan suunnittelutyössä.

Tilaa Apotin uutiskirje