Lääkityksen turvatarkastuksella optimaalista lääkehoitoa potilaalle

15.4.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Lääkehoidon kokonaisuuden hallinta on monisairaiden potilaiden kohdalla haastavaa. HUS Apteekin proviisorin tai farmaseutin lääkärin päätöksenteon tueksi tekemän lääkityksen turvatarkastuksen avulla voidaan varmistaa potilaalle tarkoituksenmukainen ja optimaalinen lääkitys. Lääkityksen turvatarkastusraportti voidaan kirjata Apotti-järjestelmän myötä suoraan sähköiseen muotoon ja se on hyödynnettävissä potilaan hoidossa.

Lääkityksen turvatarkastusprosessi perustuu HUS Apteekin strukturoituun toimintamalliin, jossa potilaan lääkityksen tarkoituksenmukaisuus ja siinä mahdollisesti olevat lääkitysongelmat tunnistetaan ja lääkärille esitetään havaintoja sekä ratkaisuehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Turvatarkastus soveltuu potilaille, joilla epäillään olevan hallitsematon monilääkitys, lääkitykseen liittyvä ongelmia, haittavaikutuksia tai poikkeavaa lääkkeen käyttöä. Aiemmin turvatarkastushavainnot kirjattiin pääasiassa paperiselle turvatarkastuslomakkeelle. HUSin siirryttyä Apotti-järjestelmään on turvatarkastusprosessia pystytty kehittämään siten, että strukturoitu turvatarkastuslomakepohja löytyy suoraan asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.

Turvatarkastuksen havainnot suoraan Apotti-järjestelmään

Lääkityksen turvatarkastus tehdään lääkärin aloitteesta ja se sisältää strukturoidun potilashaastattelun. HUSin proviisorit ja farmaseutit eli farmasistit kirjaavat esiin nousevat kliinisesti merkittävät havainnot suoraan Apotti-järjestelmään niin, että ne ovat terveydenhuollon ammattilaisten nähtävillä. Tällaisia havaintoja ovat esimerkiksi potilaan lääkehoidon tilanne (hoitosuositusten toteutuminen, puuttuvat tai ylimääräiset lääkkeet), päällekkäisyydet, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset, annokset (mm. munuaisten vajaatoiminnan huomioiminen) ja hoitoon sitoutuminen.

Lääkityksen turvatarkastuspohjaan pystyy myös helposti liittämään Apotti-järjestelmässä olevia potilaan tietoja, kuten esimerkiksi diagnoosit, lääkelistan sekä munuaisarvon. Lisäksi sinne pystyy liittämään tietoja myös kuvina, jolloin lääkärit pystyvät tarkastelemaan esimerkiksi haittariskejä visuaalisesti. Lääkäri näkee valmiin turvatarkastusraportin järjestelmästä ja kirjaukset näkyvät terveydenhuollon ammattilaisille myös Kanta-palvelussa.

Lääkityksen turvatarkastus soveltuu sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaille ja sosiaalihuollon palveluiden piirissä oleville asiakkaille.

− Potilaat ovat olleet todella tyytyväisiä tähän palveluun; he ovat päässeet kokonaisvaltaisesti keskustelemaan omasta lääkityksestään ja siinä mahdollisesti kokemistaan ongelmista sekä saaneet lääkeneuvontaa, HUS Apteekin osastofarmasiaprosessista vastaava proviisori Kirsi Kvarnström kertoo ja jatkaa.

− HUS Apteekin lääkityksen turvatarkastusta voitaisiin hyödyntää enemmän potilaan lääkehoidon optimoimiseksi. Lääkärit ovat olleet palveluun tyytyväisiä, sillä he ovat saaneet sen kautta tärkeää tietoa potilaan lääkkeiden käytöstä, hoitosuositusten toteutumisesta ja mahdollisista lääkitysongelmista sekä perustellut ratkaisuehdotukset lääkehoidon optimoimiseksi. Yhteistyö farmasistin kanssa tukee lääkäriä monisairaiden potilaiden lääkehoidon haasteissa, joten meihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä palvelun hyödyntämiseksi, Kvarnström kannustaa.

Tilaa Apotin uutiskirje