Ajankohtaista

Korjausilmoitus osallistumishakemusten jättämisestä julkaistu

1.10.2013.

Osallistumispyyntöön tehtyjen tarkennusten johdosta asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta on julkaistu korjausilmoitus 1.10.2013.

Tehdyt tarkennukset löytyvät sekä osallistumispyynnöstä että liitteestä ”Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin”.

Korjausilmoituksen myötä myös osallistumishakemusten jättöaikaa on jatkettu. Hakemukset on jätettävä 4.11.2013 klo 15.30 mennessä.

Lisätietoa:

Korjausilmoitus Hilmassa