Tiedolla johtamisen työkalu Healthy Planet edistää kansanterveyttä ja kohdentaa resurssit paremmin

9.5.2023 Apotti-kokemuksiahealthy planet

Healthy Planet -terveyshyötyraportti otettiin Kauniaisissa käyttöön alkukeväästä 2023. Tiedolla johtamisen työkalun odotetaan tuovan täsmäapua niin hoidon seurantaan, toiminnan vaikuttavuuden ja laadun parantamiseen kuin kustannustehokkuuteenkin.

Healthy Planet auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hahmottamaan omien potilaiden terveystilannetta entistä kokonaisvaltaisemmin. Mitattavalla tiedolla potilasryhmistä voi selvittää tarkemmin hoidon puutteita, kohdentaa toimenpiteitä sekä seuloa riskipotilaat joukosta. Tämä kaikki oli juuri sitä, mitä Kauniaisissa tarvittiin.

– Emme saaneet olemassa olevilla raporteilla riittävästi tietoa. Tyypillistä toiminnalle on ollut se, että hoidetaan vain sairauksien seurauksia, ei juurisyitä. Esimerkiksi, kun väestössä ylipaino kasvaa, kohoavat verenpaine ja -sokerit. Hoitona aletaan mittaamaan verensokeria, mutta ylipainoon ei puututa, kuvailee toiminnallisen muutoksen tukena Kauniaisissa ollut Jari Numminen Savoa Partners Oy:sta.

Kauniainen halusi lähteä Apotti-järjestelmän avulla kartoittamaan terveyshyötypotilaita, eli tunnistaa potilaita, jotka hyötyisivät siitä, että heidän vointiaan seurattaisiin ja siihen puututtaisiin tietyillä interventioilla. Lisäksi haaveena oli, että päästäisiin tarkastelemaan työn vaikuttavuutta ja kohdistamaan sitä kautta resursseja tehokkaammin. Pidemmän tähtäimen johtamisen tueksi haaveiltiin entistä monipuolisempaa dataa.

”Jos jotain ei ole kirjattu rakenteisesti, eivät tuloksetkaan näytä oikealta”

Healthy Planet -ratkaisu on jo käytössä diabeteksen hoidossa Vantaan terveyskeskuksissa sekä HUSissa Meilahden ja Jorvin diabetespoliklinikoiden vastaanotoilla. Kauniaisiin Healthy Planetin suunnittelutyö pyörähti käyntiin vuosi sitten.

– Teimme käyttötapauskuvaukset, jossa kuvattiin tarkemmin se, mitä odotimme raportilta. Näiden myötä Apotin asiantuntijoille avautui paremmin se, mitä toivottiin. Erityisen hyvää yhteistyössä olivat yhteiset palaverit. Pystyimme ketterästi linjaamaan asioita ja ratkaisemaan haasteita, Numminen kuvailee.

Healthy planet infobox
Healthy Planet -työkalun avulla saa monipuolisesti erilaisia hyötyjä.

Apotin päässä suunnittelutyössä päästiin aidosti uuden äärelle. Raportti hyödyntää tietoa, joka on jo kirjattuna Apotti-järjestelmään. Tiedon täytyy olla rakenteisessa muodossa, jotta sitä voi käyttää. Tämä ei ole ollut aiemmissa järjestelmissä mahdollista.

– Jos jotain tietoa ei ole kirjattu rakenteisesti, eivät tuloksetkaan näytä oikealta. Se oli yksi iso haaste, jonka kanssa painimme, kuvailevat Apotin Healthy Planetin analytiikka-asiantuntijat Anna Mantere ja Hannele Poskiparta.

Kauniaisissa haluttiin myös puuttua katveessa oleviin potilaisiin, joista ei välttämättä ole mitään merkintöjä. Merkinnättömyys ei nimittäin tarkoita sitä, että potilas voi hyvin. Oikeasti kyse voi olla siitä, ettei hän ole käynyt vuosikausiin tarkastuksissa.

– Päädyimme rakentamaan riskimittarilaskentaa. Tämä oli ensimmäinen laatuaan Apotissa ja kävimme aiheeseen liittyvän Epicin etäkoulutuksen Suomesta käsin. Todellista uudisraivaajuutta, Mantere ja Poskiparta kertovat.

Healthy Planetista saatu data kertoo hyvinvoinnista enemmän kuin ennen

Ensimmäinen versio Healthy Planetista saatiin tuotantoympäristöön Kauniaisissa marraskuussa 2022 ja käyttöön se tuli alkukeväästä 2023. Healthy Planetin avulla lääkäri tai hoitaja pystyy tarkastelemaan omien potilaidensa tilannetta ja riskipisteitä ja sitä, mistä terveysindikaattoreista riski koostuu. Kauniaisissa kerätään esimerkiksi verenpaine-, painoindeksi- ja tupakointi-indikaattoreita potilaista.

– Yksittäinen ammattilainen voi nähdä konkreettisia lukuja esimerkiksi siitä, miten omat potilaat voivat, tai kuinka moni potilas on käynyt säännöllisesti tarkastuksissa. Kun potilaille kirjataan indikaattoreita säännöllisesti, nähdään pidemmällä aikavälillä muutos ja pystytään arvioimaan paremmin toiminnan vaikuttavuutta, Mantere ja Poskiparta Apotista kuvailevat.

Healthy Planet Anni Koponen ja Teo Mustakari-2
Kauniaisten terveyskeskuksessa työskentelevät Anni Koponen ja Teo Mustakari ovat tutustuneet Healthy Planet -terveyshyötyraportin saloihin keväällä 2023.

Healthy Planet on ollut Kauniaisissa virallisesti käytössä vasta hieman yli kuukauden ja jalkauttaminen loppukäyttäjille on vielä kesken. Luonnollisesti tilanne vielä elää. Kauniaisten terveysaseman sairaanhoitaja, Apotti-tukihenkilö ja pääkäyttäjä Teo Mustakari kertoo, että raporttiin kaavaillaan vielä joitakin muutoksia ja lisäyksiä, jotta se voi palvella mahdollisimman tehokkaasti.

– Olemme vielä käynnistysvaiheessa raportin suhteen, mutta sen potentiaali on nähty ja se on suuri. Toivomme, että pitkällä aikavälillä kansansairauksia estetään tehokkaammin ja ennenaikaiset kuolemat populaatiossa vähenevät, Mustakari tiivistää.

Artikkeli on osa tiedolla johtamisen juttusarjaa. Lue myös muut artikkelisarjan osat:

Tiedolla johtaminen helpottuu Apotin analytiikkatyökalulla: Rakenteisen kirjaamisen hyödyt tulevat entistä enemmän esiin

Apotti-järjestelmän tiedolla johtamisen ratkaisut mahdollistavat vaikuttavan toiminnan arjessa

Eeva Louko

Työskentelee päivisin viestinnän asiantuntijana ja kirjoittaa yön pimeydessä rikosromaaneja.

Tilaa Apotin uutiskirje