Kuva kertoo myös sote-ammattilaiselle enemmän kuin tuhat sanaa

11.6.2024 Apotti-kokemuksiaMaisa

Valokuvien hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on lisääntynyt Maisa-asiakasportaalin ja Apotti-järjestelmän myötä. Maisan kautta pystyy lähettämään ja vastaanottamaan kuvia tietoturvallisesti, ja ne tallentuvat suoraan Apotti-järjestelmään. Myös ammattilaiset voivat ottaa kliinisiä kuvia Rover- ja Haiku-mobiilisovelluksilla.

Digisuunnittelija, Apotti-asiantuntija Tarja Palkama Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta on tyytyväinen kuvien käytön lisääntymiseen ja helpottumiseen. Aiemmin kuvia pystyttiin hyödyntämään nykyistä vähemmän, ja ne piti aina tallentaa cd-levylle ja arkistoida erikseen.

– Kuvat tarjoavat todella hyvää lisäinfoa monessa tilanteessa, Palkama sanoo. – Nyt esimerkiksi haavan paranemisen dokumentointi on kätevää, ja vaikka samaa henkilöä hoitaisi useampi ammattilainen, on kuvien avulla helpompaa arvioida paranemisen etenemistä. Tämä lisää huomattavasti potilasturvallisuutta esimerkiksi kroonisten haavojen hoidossa.

– Apottiin tallennettua kuvaa voi tietosuojasäännökset huomioiden tarkastella myös erikoissairaanhoidossa. Tämä helpottaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon konsultointia ja tiedon välittämistä asiakkaan siirtyessä perustason ja erityistason välillä.

Tarja Palkama kokee kuvien käytön lisääntyneen ja helpottuneen Apotti-järjestelmän myötä. Kuva: Henri Salonen.

Kuvat kulkevat tietoturvallisen Maisan kautta

Asiakkaiden lähettämät kuvat liikkuvat aina Maisan kautta, koska se on tietoturvallinen kanava toisin kuin vaikkapa sähköposti. Kuvat siirtyvät Maisasta automaattisesti Apotti-järjestelmän medialehdelle kyseisen henkilön tietoihin.

– Yleisimpiä käyttötapauksia on sellainen, jossa asiakas on itse täyttänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella käytössä olevan sähköisen oirearvion ja hoitaja pyytää lähettämään Maisa-viestin liitteenä sanallisen oirekuvauksen täydennykseksi kuvan. Usein tällaisissa tapauksissa kyseessä on joko ihottuma, erilaiset silmäoireet tai kynsivallin tulehdus. Kuvia voidaan tarvittaessa näyttää myös lääkärille, jos halutaan arvioida tapauksen kiireellisyyttä, Palkama kertoo.

– Joskus pelkkä kuva ja oirekuvaus voivat yhdessä riittää hoidon aloittamiseen, mutta näissä noudatetaan aina suurta varovaisuutta ja varmistetaan, ettei tilanne vaadi esimerkiksi näytteenottoa.

Yksi innovatiivinen valokuvien hyödyntämistapa liittyy hoitotarvikejakeluun, josta hyvinvointialueen asukkaat saavat esimerkiksi diabeteksen hoitoon tarvittavia välineitä. Jos asiakkuus on olemassa, hoitotarvikejakeluun ei tarvita ajanvarausta, vaan sinne voi suoraan lähettää tilauksia.

– Hoitotarvikejakelun asiakas voi lähettää Maisan kautta kuvan vanhasta tarvikepakkauksesta tilatessaan uusia tarvikkeita. Asiakkaat ovat pitäneet sitä kätevänä, varsinkin jos heillä on suomen tai ruotsin kielen kanssa haasteita. Ei tarvitse soitella minnekään, vaan voi suoraan tilata samanlaisen setin kuin aiemminkin, Palkama kertoo.

– Kuvat toimivat näppäränä apuna myös lääkinnällisissä kuntoutuspalveluissa, joista asiakkaat saavat maksusitoumuksella erilaisia apuvälineitä, joita ei saa apuvälinelainaamosta. Asiakas voi lähettää vaikkapa kuvan vanhasta ortoosistaan, jonka tilalle pitäisi saada samanlainen.

Koivukylän sosiaali- ja terveysasemalla Vantaalla tehdään vaativaa haavanhoitoa. Kuvat lisäävät potilasturvallisuutta esimerkiksi kroonisten haavojen hoidossa. Kuva: Henri Salonen.

Myös ammattilainen voi ottaa kliinisiä kuvia lisäinfoksi

Ammattilaisten tulisi ottaa kuvat tietosuojasyistä aina Apotti-järjestelmään kuuluvilla Rover- tai Haiku-mobiilisovelluksilla, jolloin kuvat siirtyvät järjestelmässä kyseisen henkilön tietoihin automaattisesti.

Asiakkaalta pyydetään aina suullinen suostumus kuvan ottoon ja kerrotaan kuvan käyttötarkoitus, joka voi olla esimerkiksi sairauteen liittyvä dokumentaatio, diagnoosin määrittely tai lähetteen lisätieto. Kuvat luetaan potilasasiakirjoiksi ja esimerkiksi niiden arkistoinnista ja nimeämisestä on olemassa erilliset ohjeet. Mikäli asiakas kieltäytyy kuvan ottamisesta, sekin tieto tulisi kirjata ylös. Kuvia on mahdollista myös poistaa asiakkaan tiedoista tarvittaessa.

– Esimerkiksi pahoinpitelytapauksissa voidaan asiakkaan suostumuksella ottaa kuvia vammoista lääkärin tutkimuslausuntoa täydentämään. Tällaisiin tilanteisiin on oma ohjeistuksensa, jonka mukaan kuvat otetaan, jotta ne tarvittaessa kelpaavat myös todistusaineistona oikeudessa, Palkama kertoo.

Kuvia voi hyödyntää myös lähetteissä lisäinformaationa.

– Meillähän tehdään lähetteitä sisäisestikin, ja esimerkiksi jalkaterapeutin lähetteeseen voi lisätä kuvan vaikkapa reumaa tai diabetesta sairastavan jaloista. Myös erikoissairaanhoitoa voidaan konsultoida kuvien avulla. Kuva on usein huomattavasti informatiivisempi kuin pelkkä sanallinen kertomus, Palkama kiteyttää.

Hoitaja Anja Rantala käyttää Rover-sovellusta haavan kuvaamiseen. Kuva: Henri Salonen.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje