Harvinaissairauksien Orpha-koodit otettiin käyttöön Apotti-järjestelmässä

14.3.2023 TiedoteApotti-järjestelmä

HUSin, THL:n ja Apotin yhteistyönä Apotti-järjestelmään on maaliskuussa tuotu eurooppalaisen harvinaissairauksien verkkopalvelun Orphanetin harvinaissairauksien koodit. Niistä hyötyvät potilaat, terveydenhuolto ja tutkimus. 

Orpha-koodeja käyttämällä Apotti-järjestelmään pystytään tallentamaan yksityiskohtaista tietoa harvinaissairauksista. Orphanetissa koodeja on yli 6 000 sairaudelle, kun terveydenhuollossa käytössä olevassa ICD-10-tautiluokituksessa harvinaissairauksien koodeja on vain noin 350. Tämän vuoksi harvinaissairaita ei ole pystytty tunnistamaan terveydenhuollon rekistereissä. Arviolta 300 000 potilaalla Suomessa on harvinaissairaus.

Orpha-koodien ottaminen käyttöön potilastietojärjestelmässä nostaa HUSin ja Apotin globaalistikin kehityksen kärkeen.

– Olemme tietääksemme maailmassa kolmas, Pohjoismaissa toinen ja Suomessa ensimmäinen sairaala, joka ottaa koodit käyttöön, kertoo dosentti ja ylilääkäri Mikko Seppänen HUSin harvinaissairauksien yksiköstä.

Harvinaissairauksien koodit parantavat potilasturvallisuutta

Orpha-koodit ovat Apotti-järjestelmässä osa potilaan diagnoosikirjaamista. Näin tieto harvinaissairaudesta on käytettävissä, kun ammattilainen katselmoi tai käsittelee potilaan diagnoositietoja. Koodit kirjataan järjestelmään rakenteisina, mikä mahdollistaa tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisen sekä jatkokehityksen muun muassa tiettyihin sairauksiin liittyvien kriittisten hoito-ohjeiden ja herätteiden osalta.

– Oikea-aikaisilla ja kohdennetuilla hoito-ohjeilla voidaan parantaa harvinaispotilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Orpha-koodit voidaan tuoda myös osaksi potilaan käynti- tai osastojaksomerkintää, jolloin tieto saadaan välittymään kansalliseen potilastiedon arkistoon, josta se on käytössä muille potilasta hoitaville tahoille, kertoo Business Manager Jaana Sten Apotista.

– Olemme tehneet yhteistyötä HUSin ja THL:n edustajien kanssa melkein kahden vuoden ajan. Toteutuksessa olemme halunneet huomioida ammattilaisten tarpeet koodien kirjaamiselle sekä kansalliset vaatimukset. Tarkoituksenamme on myös kerätä palautetta harvinaissairauksien parissa työskenteleviltä ammattilaisilta, jotta voimme tehdä koodien kirjaamisesta heille mahdollisimman hyödyllisen ja toimivan työkalun potilaiden hoitoon, Sten sanoo.

– On todella hienoa saada koodisto nyt käyttöön ensimmäisenä järjestelmänä Suomessa.

Kansallinen käyttöönotto tavoitteena

Orpha-koodien käyttöönotto Suomessa on tärkeimpiä harvinaissairauksien kansallisen ohjelman tavoitteista.

– HUS ja Apotti aloittavat Orpha-koodien käytön ensimmäisenä Suomessa, ja muutkin potilastietojärjestelmien toimittajat valmistelevat koodien käyttöönottoa järjestelmissään, kertoo ylilääkäri Satu Wedenoja THL:stä.

Kun koodit jatkossa saadaan kansalliseen käyttöön, voidaan seurata, kuinka yhdenvertaista harvinaispotilaiden diagnostiikka, seuranta ja hoito ovat, ja tarvitseeko jokin alue erityishuomiota.

– Tutkijat puolestaan voivat tutkia harvinaistakin sairautta niin väestötasolla kuin biopankkien kautta sekä löytää ja rekrytoida potilaita, kun etsitään sairausmekanismeja ja mahdollisia hoitokohteita, sanoo Seppänen.

Mikä on harvinaissairaus?

  • Sairaus määritellään harvinaiseksi, kun sitä esiintyy korkeintaan yhdellä 2000 ihmisestä. Suurin osa harvinaissairauksista on vielä paljon tätäkin harvinaisempia.
  • Suomessa on arviolta 300 000 potilasta, jolla on harvinaissairaus.
  • Harvinaissairauksia on nyt tunnistettu 8 000–10 000 ja uusia löytyy koko ajan.
  • Kaikissa eurooppalaisissa harvinaissairauksien osaamisverkostoissa (European Reference Networks) on myös Suomen edustajia, ja verkostot osallistuvat Orpha-koodiston jatkuvaan kehitystyöhön.

 

Lisätietoja:

Business Manager Jaana Sten
p. 040 6432 738, jaana.sten@apotti.fi

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje