Apotti-talk: Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia sosiaalihuoltoon

4.3.2019 Tiedote

Apotti-talk: podcast

 

Apotti-ekosysteemissä seurataan tarkkaan, millaisia tekoälyratkaisuja sote-toimialalle markkinoilla syntyy. Uusien ja dynaamisten palveluiden muutosvauhti on viime vuosina ollut huima.

Tekoälyratkaisut ovat edistyneet niin, että yhden massiivisen järjestelmän sijaan markkinoilla on kapeita asiantuntijajärjestelmiä, jotka pystyvät tehokkaasti mittaamaan jotain asiaa tai ennakoimaan joitain tapahtumia juuri sillä alueella, johon tämä yksittäinen ratkaisu on rakennettu.

– Tällä hetkellä syntyy todella nopealla vauhdilla uusia sovellusalueita ja erinäköisiä tekoälypohjaisia ratkaisuja, joita täytyy pystyä ketterästi hyödyntämään niin, että niistä saadaan hyötyä asiakkaalle. Tekoäly ei koskaan korvaa ihmistä päätöksentekijänä, vaan toimii apulaisena, Apotin teknologiajohtaja Jari Renko sanoo.

Erilaisia tekoälysovelluksia on jo lukuisia terveydenhuollon puolella, mutta Apotti-ekosysteemissä on selvitetty tekoälyn mahdollisuuksia myös sosiaalihuollon palveluissa.

– Sosiaalihuollon puolella on paljon saavutettavaa ja uutta tehtävää. Esimerkiksi vanhustenhoitoon liittyy paljon tietoa ja aineistoja, joista muodostuu työnkulkuja. Tätä työnkulkujen sujuvuutta voidaan parantaa tekoälyratkaisuilla. Tekoälyratkaisuja tuottavia yrityksiä sosiaalihuollon puolella on useita ja moni näistä yrityksistä on myös Apotin ekosysteemitoiminnassa mukana, Apotin ekosysteemiasiantuntija Ilkka Tiainen kertoo.

Tekoäly palvelee ammattilaista

Sosiaalityössä esimerkiksi kotihoidon tilanne väestön ikääntyessä on haastava. Sosiaalitoimen resursseja pystytään hyödyntämään ja kohdentamaan sitä paremmin, mitä tarkemmin kunkin asiakkaan tilanne ymmärretään. Tekoäly voi ohjeistaa, valvoa ja varoittaa hiljaisista signaaleista ja ehdottaa sopivia toimintamalleja.

– Yksi mielenkiintoisista yrityksistä on Gillie.io, jonka kanssa olemme tutkineet mahdollisuuksia tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämisessä tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon palveluissa, Renko toteaa.

Gillie.io pystyy tekoälyn avulla löytämään kotihoidon vapaamuotoisten käyntikirjausten sisältä toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä heikkoja signaaleja, jotka auttavat sosiaalihuollon ammattilaisia arjessa ennakoimaan asiakkaiden hyvinvointiin ja kotona pärjäämisen liittyviä haasteita.

– Sosiaalipuolella ei vielä ole kovin laajasti tarjolla palveluita, jotka hyödyntäisivät tekoälyä tuottaessaan kokonaiskuvan kuntien sosiaalipuolen ammattilaisten käyttöön. Meillä on jo muutamia suomalaisia sairaanhoitopiirejä asiakkaana, mutta olemme erittäin kiinnostuneita Apotin ja Epicin tarjoamista kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista, Gillie.io:n toimitusjohtaja Christian Lehtinen kiteyttää.

Tilaa Apotin uutiskirje