Apotti kehittää toimintaansa – ketterää toimintamallia tukeva organisaatiorakenne voimaan 1.6.

1.6.2020 Tiedote

Apotti kehittää toimintamalliaan entistä ketterämmäksi. Ketterän toimintamallin käyttöönottoa tukee uusi organisaatiorakenne, joka tulee voimaan 1.6.2020.

Organisaatiomuutos tukee ketterän toimintamallin käyttöönottoa, Apotti-järjestelmän yhtenäisyyden ja kokonaisuuden hallintaa sekä hallittua siirtymistä hankevaiheesta palvelukehitys- ja palvelutuotantovaiheeseen.

− Organisaatio- ja toimintamallin muutoksella tavoitellaan entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä, tuottavuutta ja laatua, toimitusjohtaja Hannu Välimäki kuvaa.

− Uuden toimintamallin avulla saamme kehitystarpeet entistä nopeammin ideasta käytäntöön. Yhtenäiset toimintatavat auttavat onnistumaan asiakkaiden, kehitysvaatimusten ja palvelupyyntöjen lisääntyessä ja yksi kehitysjono ohjaa työskentelyä joka tasolla.

Apotin uudessa, ketterässä toimintamallissa tuodaan Scaled Agile Framework (SAFe) -viitekehyksen mukaiset toimintatavat järjestelmäkehitykseen ja palvelutuotantoon.

Muutoksia yksiköiden vastuualueisiin ja johtoryhmän kokoonpanoon

Organisaatiomuutos tulee voimaan 1.6.2020. Apotin yksiköiden vastuualueita muokataan ketterää toimintamallia tukeviksi.

Uutena yksikkönä aloittaa Yhteiset järjestelmäpalvelut, joka tukee toiminnallaan ketterää järjestelmäkehitystä. Yhteiset järjestelmäpalvelut -yksikön johtaja Anselmi Leustu aloittaa Apotin johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi perustetaan tuotekehitysjohtaja, CMSIO Heikki Onnelan johtama, järjestelmän toiminnallisen laadun, arkkitehtuurin ja käytettävyyden ohjaukseen ja kehittämiseen sekä ekosysteemin ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen keskittyvä yksikkö.

Apotin johtoryhmän kokoonpano 1.6. alkaen on:

  • Hannu Välimäki, toimitusjohtaja
  • Hannu Laitinen, hallinto- ja kehitysjohtaja
  • Lassi Lindblom, hankejohtaja
  • Anna Karjalainen, viestintäjohtaja
  • Heikki Onnela, tuotekehitysjohtaja, CMSIO
  • Jaakko Asplund (vt.), johtaja, asiakkuudet ja portfolion hallinta
  • Noora von Fieandt, johtaja, järjestelmäkehitys ja -tuki
  • Anselmi Leustu, johtaja, yhteiset järjestelmäpalvelut
  • Mika Honkanen, tietohallintojohtaja

Tilaa Apotin uutiskirje