Apotti-hanke etenee: Järjestelmäkokonaisuutta on täydennetty useilla erillisjärjestelmillä

31.10.2017 Tiedote

Oy Apotti Ab on solminut uusia sopimuksia ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Jo kilpailutusvaiheessa linjattiin, että Apotin järjestelmäkokonaisuus koostuu ydinjärjestelmästä sekä sitä täydentävistä erillisjärjestelmistä. Käyttäjille Apotin modulaarinen kokonaisuus näyttäytyy kuitenkin yhtenä, saumattomana työkaluna.

Lisäksi Apotin testiympäristö on liitetty kansalliseen palveluväylään osana kansallista palveluarkkitehtuuria (KaPA). Apotin tavoitteena on liittyä palveluväylän tarjoamiin palveluihin sitä mukaa, kun niitä ilmestyy. Ensimmäiset testattavat palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen palveluita, kuten henkilötietojen haku.

 

Lääketietokannasta on tehty sopimus HUS-Apteekin kanssa

Ajantasainen lääketietokanta on edellytys turvalliselle lääkehoidolle ja sitä edellytetään kaikilta potilastietojärjestelmiltä. HUS-Apteekin kanssa tehdyllä sopimuksella saadaan Apotin käyttöön kliinisesti merkittävä, laaja lääkeinformaatio, joka parantaa potilasturvallisuutta. Entiseen verrattuna kliinikot saavat käyttöönsä moninkertaisen informaation, kun kaikki olennainen lääkitykseen liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta.

 

RAI toimintakyvyn arviointimittaristosta on tehty sopimus Oy Raisoft Ltd:n kanssa

RAI on kansainvälinen, standardoitu ja Suomen oloihin testattu asiakkaan ja potilaan toimintakyvyn arviointimittaristo. Sitä käytetään esimerkiksi kotihoidon ja vammaispalvelujen asiakkaiden palvelutarpeen ja sen perusteella annettavien palvelujen määrän ja laadun mitoittamiseen. Lisäksi se toimii johdon työkaluna, jonka avulla voidaan seurata toiminnan tuloksia ja laatua sekä hyödyntää vertaisarviointia.

THL omistaa RAI-mittariston lisenssin. Raisoft, jolta Apotti hankkii palvelun, on tehnyt mittaristosta ohjelmiston ja lisännyt siihen käyttöä helpottavaa älykkyyttä.

 

SMS- ja eKirje-palvelujen toimittajat on valittu

SMS- ja eKirje-palvelujen avulla kansalaisille voidaan lähettää automaattisesti tekstiviestejä ja postikirjeitä. SMS-palvelusopimuksen kilpailutuksen voitti Arena Internactive Oy ja eKirje-palvelusopimuksen toimittajaksi valittiin PostNord Strålfors Oy.

Palvelusopimukset tehtiin Oy Apotti Ab:n ja palvelutoimittajien kesken. Tähän mennessä jokaisella Apotin käyttäjäorganisaatiolla on ollut omat sopimuksensa eri palvelutoimittajien kanssa. Keskitetty sopiminen tuo kustannustehokkuutta muun muassa teknisten integraatioiden vähenemisenä, ylläpidon helpottumisena ja suuremman käyttövolyymin tuomana kustannusten alenemisena. Organisaatioilla on mahdollisuus ottaa palveluita käyttöön tarpeidensa mukaan.

 

Tilaa Apotin uutiskirje