Apotissa rakennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä tietojärjestelmää – lue viisi syytä, miksi

7.3.2017 Tiedote

Terveydenhuollon potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan tiedot on perinteisesti pidetty toisistaan erillään. Kyse on kuitenkin yhden ihmisen hoidoista ja palveluista. Miksei siis olisi myös yhdet tiedot?

Tutkittu tosiasia on, että 10 % väestöstämme aiheuttaa 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista ja heistä yli 60 % käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat ovat usein yhteisiä.

Hyviä syitä yhteiselle järjestelmälle löytyy monia, tässä esiteltynä viisi.

 

1. Ihmistä voidaan tarkastella kokonaisuutena

Yhteisen järjestelmän etuna kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti saatavilla hoito- ja palvelupaikasta riippumatta. Sekä sosiaalipuolella että terveydenhuollossa tiedetään – tietenkin tietosuojan sallimissa rajoissa – millaisia hoitoja ja palveluita kansalaiselle eri paikoissa annetaan.

Huomattavia hyötyjä tuovat myös Apotin yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma, yhteinen lääkityslista sekä koontinäyttö asiakkaan kaikista ongelmista.

 

2. Palveluita voidaan kohdistaa oikein

Apotti-järjestelmän hienoutena on, että sen avulla pystytään löytämään sekä sosiaali- että terveyspalveluiden käytön perusteella henkilöitä, joilla ennustetaan palvelujen tarpeen lisääntyvän. Tämä on ennustamisen näkökulmasta paljon rikkaampaa ja tarkempaa tietoa kuin pelkkä sosiaalihuollon tai terveydenhuollon tieto.

 

3. Kansalaiset saavat yhtenäisen näkymän omiin sote-tietoihinsa

Apotin asiakasportaali tuo HUS-kuntien asukkaille aiempaa merkittävästi paremmat mahdollisuudet nähdä omat sosiaali- ja terveystietonsa kootusti. He saavat näkymän omiin tietoihinsa ja palveluihinsa sekä tietoa siitä, mitä heidän hoidoissaan ja palveluissaan on suunniteltu tapahtuvan.

Omakannasta kansalaiset voivat katsoa tietojaan muiltakin palveluntoimittajilta.

 

4. Eri toimijoiden välinen yhteistyö helpottuu

Sote-ammattilaisten välinen yhteydenpito on helpompaa yhden järjestelmän sisällä. Viestien lähettäminen onnistuu Apotissa sekä sisäisesti että organisaatioiden välillä. Jos esimerkiksi vanhus joutuu äkillisesti sairaalaan, voidaan asiasta tehdä saman tien ilmoitus kotihoitoon ja välttää näin turhat käynnit.

Apottiin on mahdollista rakentaa myös yhteistyötä tukevia palvelupolkuja, jolloin ammattilaisen ei tarvitse muistaa asioita ulkoa. Järjestelmä hälyttää, jos vaikka jokin sovittu toimenpide on jäänyt tekemättä. Näin sekä laatu että palvelujen yhdenmukaisuus paranevat.

 

5. Pystytään mittaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä tulosta

Yhteisen järjestelmän avulla on mahdollista seurata koko prosessia ja sen laatua. Apotissa voidaan tarkastella esimerkiksi, millaiset ovat hoidon ja palvelujen yhteiset tulokset lonkkaleikkauksen jälkeen – paitsi kipujen ja toimintakyvyn muutoksen suhteen, myös kotipalvelujen tarpeen muutoksen kannalta.

 

Tilaa Apotin uutiskirje