Miten Apotin toiminnanohjaus näkyy sote-ammattilaisten arjessa? ”Täysin uudenlaista tukea”

21.3.2017 Tiedote

Apotista puhuttaessa korostetaan usein, ettei ole kyse pelkästä tietojärjestelmästä vaan myös toiminnanohjausjärjestelmästä. Mitä tällä ohjaavuudella oikein tarkoitetaan ja miten se helpottaa ammattilaisten työtä?

 

Apotti-järjestelmä tukee ja muistuttaa

Apottiin rakennetaan yhteisiä, asiakas- ja potilasprosesseja noudattavia työnkulkuja, jolloin ammattilaisten muistitaakka vähenee. Järjestelmä esimerkiksi muistuttaa, jos jokin toimenpide on jäänyt tekemättä. Etenkin sosiaalipuolella ohjaavuus tulee tarpeeseen.

– Sosiaalialan työntekijöillä on kymmeniä aktiivisia asiakkaita, joiden prosessit ovat tyypillisesti pitkiä ja monimuotoisia. Nykytilanteessa työntekijän pitää hallita prosesseja omien muistilistojensa avulla. Nykyiset tietojärjestelmät eivät juurikaan ohjaa käyttäjäänsä, selittää Apotin kehittämispäällikkö Susanna Kaisla.

Terveydenhuollon puolella ohjaavuutta löytyy tälläkin hetkellä, mutta se on usein sirpaleista.

– Apotissa ohjaavuus sisältyy järjestelmän rakenteeseen ja työnkulkuihin, eikä käyttäjän tarvitse muistaa asioita itse tai hakea tietoa eri paikoista. Apotista tulee selkeä ja hallittava kokonaisuus, kertoo Helsingin kaupungin ylilääkäri Kristian Siekkinen.

– Muistutukset parantavat huomattavasti potilasturvallisuutta ja vähentävät työntekijän muistikuormaa ja varmistelua, Siekkinen jatkaa.

 

Apotti tekee työn näkyväksi

Apotissa jokaisen työtekijän työ tulee näkyväksi ihan uudella tasolla. Ja pelkkien suoritteiden sijasta työntekijä pystyy tarkastelemaan, mikä on hänen oman työnsä vaikuttavuus.

– Kun tieto tulee Apotin myötä näkyväksi, on yksittäisen työntekijän mahdollista tarkastella vaikka, miten hän on onnistunut suhteessa verrokkiryhmään laatuindikaattoreihin liittyvissä asioissa, sanoo sairaanhoitaja Tiina Saloranta HYKSistä.

– Se lisää työn hallinnan tunnetta, kun löytää positiiviset asiat ja kehityskohteet omassa työssään. Kun tietää, mikä on riittävän hyvä taso, voi keskittyä korjaamaan pahimpia ongelmia, korostaa Siekkinen.

 

Ammattilaiset rakentavat Apotin työnkulut omiin tarpeisiinsa

Jotta saavutetaan ohjaavuus, joka todella tukee työtä, on Apotti-järjestelmän kehitystyössä mukana lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. He tuntevat työnkulut ja huolehtivat siitä, että muistutuksia tulee oikeissa kohdissa eikä velvoittavia tehtävälistoja käytetä kuin prosesseissa, joissa niitä oikeasti tarvitaan.

– Hyödynnämme sekä näyttöön perustuvaa että hiljaista tietoa, jotta saamme toimintaan systemaattisuutta. Kun järjestelmä tukee hyviä käytänteitä, saamme kaikki noudattamaan niitä ja pystymme seuraamaan, että niin myös tapahtuu, Saloranta kertoo.

Näin sekä palvelujen yhdenmukaisuus että laatu paranevat. Asiakas ei ole enää sen varassa, että yksittäinen työntekijä tekee parhaansa. Järjestelmässä pystytään mittaamaan myös sitä, onko yksittäiselle asiakkaalle tehty kaikki tarvittavat toimenpiteet.

– Apotin ohjaavuutta rakennettaessa hyödynnetään Käypä hoito -ohjeita, mutta myöhemmin Apotin tuottama tieto myös muuttaa niitä, sillä Apotti antaa paljon tarkempaa tietoa palvelujen käytöstä ja vaikuttavuudesta kuin mitä aiemmin on pystytty mittaamaan, ennustaa Siekkinen.

– Lisäksi Apotti tuo meille ammattilaisille aiempaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet päästä käsiksi dataan. Pystymme itse suodattamaan dataa ja saamme tietoa heti, kun tarvitsemme, Saloranta iloitsee.

 

Tilaa Apotin uutiskirje