Apotin ja asiakkaiden yhteinen kehityksen hallintamalli auttaa keskittymään oikeisiin asioihin

12.4.2023 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmää kehitetään systemaattisesti yhdessä Apotin asiakasorganisaatioiden kanssa. Yhteinen kehittäminen perustuu sovittuun kehityksen hallintamalliin: palvelualuekohtaisissa kehitysryhmissä luodaan suuntaviivat kunkin palvelualueen tulevalle kehitykselle. Viime kädessä suunnitelmat hyväksyy kehityksen ohjausryhmä, joka koostuu Apotin asiakasorganisaatioiden johdon edustajista.

– Asiat etenevät käytännössä siten, että joko asiakkailta tai Apotin edustajilta nousee tarve kehityskokonaisuudelle. Asia viedään palvelualuekohtaiseen kehitysryhmään, joka priorisoi tarpeet palvelualueen sisällä asiakkaiden kesken. Mikäli kehitysaihio koskee kaikkia asiakkaita, se tuodaan kehityksen ohjausryhmään, joka koostuu asiakasjohdon edustajista. Ohjausryhmä hyväksyy viime kädessä ne asiat, joita Apotissa lähdetään edistämään kohti toteutusta. Heillä on myös mahdollisuus priorisoida palvelualueiden kehitysryhmien ehdottamia kehityskohteita uudelleen, kertoo Apotin portfoliojohtaja Aki Luotola.

Lisäksi tehdään pienkehitystä toiminnallisten muutospyyntöjen pohjalta. Pienkehitystoiveet menevät asiakkaiden priorisoinnin mukaisesti suoraan Apotin tuotehallinnolle, joka arvioi kunkin asian kiireellisyyden ja edistämistavan.

– Apotissa iso osa työstä kohdistuu lakisääteiseen järjestelmän kehittämiseen. Kaikille asiakkaille yhteisen sisällön lisäksi tehdään myös yhtä asiakasta koskevaa kehitystyötä sekä asiakaskohtaisia integraatioita, Luotola kuvailee.

Suunta kohti yhteisiä tarpeita ja priorisointeja

Kehitysryhmien ja kehityksen ohjausryhmän kokoontumisten suhteen suurten asioiden käsittelyssä noudatetaan Apotin tavanomaista kehityssykliä: sekä palvelualuekohtaiset kehitysryhmät että kehityksen ohjausryhmä kokoontuvat yleensä viisi kertaa vuodessa.

– Toivomme, että Apotin asiakasorganisaatioissa voitaisiin entistäkin enemmän kartoittaa yhteisiä tarpeita ja priorisointeja, jotta kunkin palvelualueen tärkeimmistä kehittämistoimista olisi yhteinen näkemys. Näin saadaan käyttäjien ääni kuuluviin ja voidaan kehittää heille yhtenäistä järjestelmää. Tässä on menty viime aikoina hyvään suuntaan, Luotola kertoo.

– Pyrimme myös jatkuvasti tekemään asiakkaan liiketoiminta-arvoa läpinäkyväksi, eli minne mikäkin kehitystoive asettuu esimerkiksi taloudellisesta tai käyttäjämäärän tai käytettävyyden lisäämisen näkökulmasta ja miten nämä suhteutuvat toisiinsa.

Kehityksen pääpaino on toistaiseksi väkisinkin lakisääteisissä ja pakollisissa suurissa kokonaisuuksissa. Tämä johtuu Oy Apotti Ab:n toimintakentästä eli sote-sektorista, joka on hyvin säänneltyä.

– Tämä työ ei välttämättä suoraan vastaa asiakkaidemme akuutteihin kehitystoiveisiin, mutta hyödyttää kaikkia varmistamalla, että järjestelmä on aina lainmukainen ja ajantasainen, ja tämä on luonnollisesti myös tärkeä osa Apotin strategiaa, Luotola kiteyttää.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje