Vuonna 2021 tehtiin kolme Apotti-käyttöönottoa – Apotin toimintakertomus on julkaistu

10.3.2022 TiedoteToimintakertomus

Apotin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on julkaistu. Koronapandemian sävyttämän vuoden aikana tehtiin kolme Apotti-järjestelmän käyttöönottoa ja järjestelmän käyttäjämäärä kasvoi 47 000:een, eli jo 77 % Uudenmaan sote-ammattihenkilöistä käyttää Apotti-järjestelmää. Myös Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi nopeasti. Vuoden 2021 aikana Maisan otti käyttöönsä yli 400 000 uutta käyttäjää.

− Vuosi 2021 oli Apotille kokonaisuudessaan hyvä, vaikka koronapandemia varjostikin yhä toimintaa ja aiheutti suuria haasteita Apotin asiakasorganisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Kuntakäyttöönotot, mukaan lukien Apotin kaikkien aikojen suurin, yli 15 000:ta työntekijää koskenut käyttöönotto huhtikuussa, sujuivat erittäin hyvin. Uusien käyttäjien tukemiseen tarkoitetut lähituki ja etätuki voitiin purkaa suunnitellussa aikataulussa tai jopa vähän nopeammin.

Intensiivisen käyttöönottovaiheen päätyttyä Apotti voi entistä tehokkaammin keskittyä järjestelmän jatkokehitykseen.

− Hyvä käyttäjätyytyväisyys on uuden strategiamme keskeinen painopiste. Tästä syystä käynnistimme syyskuussa 2021 järjestelmän käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen tähtäävän Apotti 2.0 -ohjelman, Välimäki toteaa.

Arvio vuoden 2022 kehityksestä

Oy Apotti Ab:n pidemmän aikavälin strategia päivitettiin vuoden 2021 aikana. Strategiassa on neljä painopistealuetta: järjestelmän käyttökokemus, tiedolla johtaminen, kansalaisten digitaaliset palvelut ja verkostokehittäminen.

− Apotin visiona on tarjota kattavin ja edistyksellisin ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Järjestelmää kehitetään koko ajan aktiivisesti, Välimäki toteaa.

Vuoden 2022 tärkeimpiä prioriteetteja Oy Apotti Ab:n tiekartalla on Apotti 2.0 -ohjelman onnistunut läpivienti ja järjestelmän käyttökokemuksen merkittävä parantuminen. Toinen pääteema on sote-uudistuksen myötä syntyvän hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toteuttaminen nykyisille asiakkaille, jotta uudet hyvinvointialueet pääsevät toimimaan uusien palvelu- ja organisaatiomalliensa mukaisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

− Hyvinvointialueet tarvitsevat myös selkeitä, uusia tiedolla johtamisen ratkaisuja toimintansa tueksi. Apotti pystyy tukemaan hyvinvointialueita tässä heti alkuvaiheesta lähtien.

− Näiden kahden pääteeman ohella toteutamme HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamisen toimintojen kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen käyttöönoton ja valmistelemme HUSin Siltasairaalan ja loppujen kuntien (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Loviisa/Lapinjärvi) käyttöönottoja yhdessä sekä ko. kuntien että Itä- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa, Välimäki kertoo.

Maisa-asiakasportaali on jo yli 700 000:n uusimaalaisen käytössä ja esimerkiksi etävastaanottojen määrä kasvaa jatkuvasti.

− Apotti kehittää jatkuvasti kansalaisten digitaalisia palveluita, joilla voidaan helpottaa sekä kuntalaisten asiointia että sote-ammattilaisten työtä. Maisan osalta tekeillä on mm. mobiili-ilmoittautuminen karttasovelluksen avulla.

− Uskon, että Maisan monipuolisia mahdollisuuksia aletaan hyödyntää myös Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluissa entistä laajemmin. Esimerkiksi HUSissa on alettu kerätä suoraan potilailta tietoa siitä, miten annettu hoito on vaikuttanut heidän elämänlaatuunsa. Tiedon keräämisessä hyödynnetään Maisaa ja tiedot siirtyvät näin reaaliaikaisesti Apotti-järjestelmään.

 

Oy Apotti Ab Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Tilaa Apotin uutiskirje