Apotti-järjestelmän käytettävyyden kehittäminen etenee

16.2.2022 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmän hyvä käytettävyys on ammattilaisten työn sujuvuuden ja käyttäjätyytyväisyyden kannalta tärkeää. Kehittämistoiveita kuunnellaan tarkasti ja niihin tartutaan Apotin ja asiakasorganisaatioiden yhdessä linjaamien priorisointien mukaisesti. Apotti 2.0 -ohjelmaan kuuluvat ensimmäiset parannukset ovat jo asiakkaiden käytettävissä.

– Potilaan tärkeimpien tietojen esitystapaa on kehitetty. Potilaan keskeiset tiedot näkyvät ammattilaiselle niin sanotussa tietopalkissa koko hoitokäynnin ajan. Tietopalkin kautta saa raportteja perustiedoista, kuten painosta tai pituudesta, ja lisäksi siinä näkyvät kriittiset lääkeaineallergiat, suositukset tai muut potilaan hoidossa huomioitavat seikat. Näinä aikoina tällainen tärkeä tieto voi olla esimerkiksi covid-positiivisuus. Lisäksi potilaiden nimitietojen näkymistä ammattilaisille on selkiytetty, mikä on tärkeää etenkin ei-suomenkielisten nimien kohdalla, kertoo Apotin Asiakkuudet ja portfolion hallinta -yksikön Business Manager Jaana Sten.

Kotilääkitysnäkymiä on muokattu potilaan lääkitystyönkulun mukaisesti, ja osa näistä muutoksista on jo ehtinyt tuotantovaiheeseen. Kehitys jatkuu systemaattisesti läpi koko vuoden. Varfariinihoidon terminologiaa on yhtenäistetty ja tarkennettu. Tavoitteena on, että eri näkymissä lääkitystä tarkasteltaisiin aina samankaltaisesti ja järjestelmässä olisi käytössä yhtenäinen terminologia kautta potilaan hoitoketjun.

Kotihoidon pilotti yhdessä Norjan kanssa

– Kotihoidon puolella on kehitetty lääkitystoimintoja ja -näkymiä tuomalla lisää rakenteisuutta vapaan tekstin tilalle. Esimerkiksi hoitaja voi nyt rakenteisesti kirjata annosjakelun alkamis- ja päättymisajankohtia lääkityksen lisätietoihin. Tätä kehitystyötä on tehty kansainvälisessä pilotissa yhdessä Norjan kanssa, kertoo Business Manager Soile Laakkonen.

Sosiaalihuollon asumisyksiköihin saatiin vuonna 2021 käyttöön uudet työkalut lääkityksen hallinnointiin ja antokirjaamiseen. Kehitystyö mahdollisti kehittyneempien toiminnallisuuksien käytön asumispalveluissa, joissa lääkemääräykset tulevat avohuollon lääkärin kautta, kuten myös kotihoidossa. Norjan kanssa tehty kehitystyö hyödytti näin ollen myös sosiaalihuollon asumisen yksiköitä.

– Sosiaalihuollon asumisyksiköiden osalta asiakkaan tietopalkin esitystapaa on kehitetty. Tässä olemme aivan erityisesti halunneet kuulla loppukäyttäjiä: teimme heille käytettävyyskyselyt aiemmasta versiosta, ja kunhan uusi versio on ollut käytössä jonkin aikaa, teemme uuden kyselyn, jotta saamme vertailutietoa. Jo nyt meille on tullut palautetta, että on hienoa, että tällaista kyselyä tehdään ja käyttäjiä kuullaan.

– Meillä on työn alla myöskin asiakkaalle annettavien tulosteiden ulkoasun parantaminen, mikä lisää näiden dokumenttien selkeyttä ja luettavuutta, Laakkonen summaa.

Kehityskohteet valitaan saadun palautteen ja sisäisten havaintojen perusteella

Apotti-järjestelmän kehitystyötä tehdään yhdessä noin sadan sote-ammattilaisen kanssa. Myös organisaation sisällä kartoitetaan jatkuvasti mahdollisia kehityskohteita.

– Asiakkailta ja käyttöönotoista tuleva palaute on meille äärimmäisen tärkeää. Käymme aktiivista keskustelua asiakasorganisaatioissamme työskentelevien Apotti-asiantuntijoiden kanssa. Todella hyödyllisiksi ovat osoittautuneet immersiokäynnit, joissa sovelluskehittäjämme ovat paikan päällä eri kohteissa seuranneet, miten loppukäyttäjät käyttävät järjestelmää, kertoo Business Manager Johanna Hyle.

– Esimerkiksi Meilahden sairaalaan tehdyn immersiokäynnin yhteydessä tuli ilmi päivystyksen tarve tehdä kaksisuuntaisia potilaskuljetustilauksia. Tämä on jo toteutettu järjestelmään, ja se vähentää turhaa edestakaista kulkemista pitkillä sairaalakäytävillä.

– Myös sisäisesti tiimimme tunnistavat kehittämiskohteita, jos esimerkiksi jostakin tietystä asiasta tulee paljon häiriöilmoituksia tai kyselyjä. Lisäksi käytettävyysasiantuntijamme tekevät jatkuvasti käytettävyystestausta. Ja kaiken taustalla vaikuttaa luonnollisesti Apotin strategia, jota pyrimme teoillamme tuomaan käytäntöön, Hyle summaa.

Lue aiempi artikkeli Apotti 2.0 -ohjelman etenemisestä.

 

Tilaa Apotin uutiskirje