Apotti-hanke – missä mennään?

3.8.2017 Tiedote

Apotti-hanke on edennyt suunnitelmien mukaan. Uutena asiana Tuusula on liittynyt Apottiin ja resursoinut kehitystyöhön mukaan asiantuntijoitaan. Apotin oma kehitysympäristö otettiin toukokuussa onnistuneesti käyttöön. Sen tuottaa Fujitsu Suomi konesaleissaan Suomessa. Apotti-järjestelmän testaukset käynnistyvät syyskuussa.

 

Järjestelmän muokkaus on täydessä vauhdissa

Apotin sovelluskehittäjät aloittivat järjestelmän mukauttamisen suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sopivaksi viime vuoden lopulla Linjaustilaisuuksien päätösten pohjalta. Linjaustilaisuuksissa tuhatkunta sote-ammattilaista teki päätöksiä Apotti-järjestelmän työnkuluista.

Kuluneen kevään aikana Apotti on järjestänyt kolme Hyväksymistilaisuutta, joissa sote-ammattilaiset pääsivät varmistamaan, että sovelluskehitys on menossa oikeaan suuntaan. Kaikki tilaisuudet saivat positiivista palautetta ja pääosa osallistujista sai Apotti-järjestelmästä hyvän ensivaikutelman. Syyskuussa pidetään vielä yksi Hyväksymistilaisuus.

Apotin erikoisala- ja erikoisaluekohtainen sisältö muokataan ja kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tarpeisiin eri alojen asiantuntijoiden ja Apotin henkilökunnan yhteisissä ACDC-kokouksissa. Järjestelmä on periaatteessa kaikille käytettävissä ihan sellaisenaan, mutta mukauttamalla sitä erilaisten käyttäjien tarpeisiin toiminta nopeutuu, tehostuu ja tulee käyttäjille mielekkäämmäksi. Työ kestää kesäkuulle 2018.

 

Toiminnan muutoksiin valmistautumiseen tähtäävä työ on myös lähtenyt hyvin käyntiin

Apotti on muutoshanke ja sen suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä. Apotin avulla pystytään esimerkiksi estämään lääkitysvirheitä ja parantamaan palvelujen saatavuutta.

Tavoitteena on, että Apotti-järjestelmän tulevat käyttäjät ovat valmiita omaksumaan uusia työkaluja ja toimintatapoja ja ymmärtävät, mikä heidän jokapäiväisessä työssään muuttuu ja mikä pysyy ennallaan. Tämä on tärkeää, jotta palvelutaso saadaan nopeasti aikaisempaa korkeammalle tasolle ja asiakas- ja potilasturvallisuus säilyvät.

 

Apotti tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa

Keskeisiä valtakunnallisia hankkeita, joiden kanssa toimimme yhteistyössä, ovat muiden sairaanhoitopiirien ja muutaman suuren kaupungin yhteinen UNA-hanke, ODA (Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut) sekä Virtuaalisairaala-hanke, jossa toteutetaan uusia Terveyskylän palveluita ja jossa HUS:lla on keskeinen rooli.

Apotti-järjestelmän terveydenhuollon Kanta-integraatioiden toteutus on edennyt hyvin ja sertifiointiprosessi on toimittajan esitestausvaiheessa. Tavoitteena on käynnistää yhteistestausvaihe elokuun aikana.

Lisäksi etenemme määrätietoisesti Apotti-ekosysteemin kehityksessä. Ekosysteemi mahdollistaa erityisesti pk-yritysten tarjoamien innovatiivisten digipalveluiden liittäminen osaksi Apotti-järjestelmää.

 

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Apotin ensimmäisen käyttöönoton on määrä tapahtua 9.–11.11.2018 HUS Peijaksen sairaalassa sekä kaikissa Vantaan perusterveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi Vantaalla otetaan tuolloin käyttöön ensimmäiset sosiaalihuollon toiminnallisuudet.

 

Tilaa Apotin uutiskirje