Täyttä ravia kohti käyttöönottoja – käyttäjät päättävät Apotti-järjestelmän työnkuluista Vermossa

6.10.2016 Tiedote

Apotti-hankkeen toteutusvaiheen ensimmäinen iso ponnistus on alkanut. Vermon raviradalle on kutsuttu tuhatkunta sote-ammattilaista tekemään linjauksia siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon työnkulut mukautetaan Apotti-järjestelmään. Linjaustilaisuudet kestävät kaiken kaikkiaan yhdeksän päivää ja ne järjestetään loka–marraskuun 2016 aikana. Menettelyllä halutaan varmistaa, että Apotista tulee mahdollisimman hyvin käyttäjiensä tarpeita palveleva järjestelmä.

– Mielenkiintoisia asioita ja tosi tärkeitä tässä kohtaa. On kiva, että meiltä kysytään ja hyvä, että on näin paljon ihmisiä paikalla, koska nyt kiinnostus herää. Tämän jälkeen keskustellaan varmasti enemmän tulevaan tietojärjestelmään liittyvistä asioista, kommentoi HYKS Akuutin hallinnollinen ylilääkäri Johanna Kaartinen.

 

Linjaustilaisuuksissa Apotti-järjestelmän työnkulut sovitetaan Suomen oloihin

Apottiin valittu Epic-järjestelmä on valmis, jatkuvasti kehittyvä järjestelmä, joka on jo käytössä huippuyksiköissä ympäri maailman. Tanskassa noin 80 % järjestelmän sisällöstä sopi sikäläisiin olosuhteisiin käyttöönotettavaksi. Siellä töitä teettivät lääkitysosion, sähköisen reseptin ja Kanta-arkistoliityntää vastaavan osion toteuttaminen.

Linjaustilaisuudet etenevät järjestelmätoimittaja Epicin kehittämän mallin mukaisesti. Epicin edustaja esittelee järjestelmään rakennettuja sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnkulkuja. Esiteltävät työnkulut perustuvat keväällä tehtyihin nykytilan selvityksiin, syksyn yksikkövierailuihin ja aiemmin määriteltyihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Tämän perusteella paikalle kutsutut ammattilaiset äänestävät vihreää tai punaista lappua näyttämällä, soveltuvatko ehdotukset Apotti-alueen työnkuluiksi.

Punaista äänestäneisiin osallistujiin ollaan myöhemmin yhteydessä, jotta he saavat perustella kantansa. Muokkausta vaativat prosessit tuodaan saadun palautteen perusteella uudestaan näytille keväällä 2017, jolloin ne tarkastetaan ja varmistetaan, että ne ovat soveltuvia Apotti-organisaatioiden ympäristöissä käytettäviksi.

 

Ammattilaisilta saadaan arvokasta palautetta

Päätösten valmistelutyön ovat tehneet HUS:sta ja kunnista valitut Apotti-asiantuntijat. He jatkavat tiivistä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa koko hankkeen ajan. Linjaustilaisuuksien perusteella Apotti-asiantuntijoiden työhön ollaan oltu tyytyväisiä: vihreä on ollut useimmissa äänestyksissä vallitseva väri. Esimerkiksi potilaan sisäänkirjausta käsittelevän linjaustilaisuuden äänestyksissä ei annettu kuin vihreitä ääniä.

– Olemme yrittäneet tehdä mahdollisimman hyvää taustatyötä ja miettiä asioita paitsi omien kokemustemme pohjalta myös muiden tahojen näkökulmista. Nyt oli paikalla porukkaa eri toimintaympäristöistä ja saimme vahvistusta näkemyksellemme, miten asiaa pitää viedä eteenpäin, kertoivat HUS:ssa päätoimisesti työskentelevät Apotti-asiantuntijat Mika Ahola ja Tiina Saloranta.

– Osallistujilta tuli erittäin hyviä kommentteja. Saimme arvokasta palautetta siitä, minkälaisia asioita pitää erityisesti huomioida. Osallistujat kyselivät myös jo, että missä tilaisuuksissa näiden asioiden käsittelyä jatketaan, iloitsi Saloranta.

 

Tilaa Apotin uutiskirje