Apotti 2.0 -ohjelma etenee: käyttöliittymää on yksinkertaistettu ja koulutuksia uudistettu

13.4.2022 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmän käytettävyyttä lisäävän Apotti 2.0 -ohjelman puitteissa tehtyjä muutoksia on jälleen viety tuotantoon. Maaliskuun aikana on muun muassa yksinkertaistettu näkymiä ja parannettu laboratoriomääräysten löydettävyyttä.

Alkukevään aikana järjestelmässä on muun muassa yhdenmukaistettu ja yksinkertaistettu yleissisätautien, urologian ja ortopedian lääkäreiden poliklinikkanäkymiä. Tavoitteena on näin nopeuttaa ja tehostaa ammattilaisten työskentelyä.

Päivystyksen, vuodeosastojen ja leikkausosaston kotilääkitys-osioita on yhtenäistetty. Tämä selkiyttää potilaan lääkitykseen liittyvää ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja lisää lääkitysturvallisuutta.​ Lääkitysnäkymien kehittämisen ja optimoinnin tavoitteena on, että eri näkymissä lääkitystä tarkasteltaisiin aina samankaltaisesti kautta potilaan hoitoketjun. Myös potilaan lääkitysnäkymissä navigoimisen loogisuutta lisätään.

Lisäksi muun muassa laboratoriomääräyksiin on lisätty uusia synonyymeja, jotka helpottavat oikean laboratoriomääräyksen löytämistä. Myös potilaan tietojen näkymistä niin sanotuissa tietopalkeissa on selkiytetty esimerkiksi potilaan nimitietojen ja äidinkielen osalta.

Uudistettujen käyttäjäkoulutusten avulla järjestelmä tehokkaampaan käyttöön

Osana Apotti 2.0 -ohjelmaa Apotti uudistaa myös Apotin käyttäjäkoulutuksia, jotta käyttäjät pystyisivät hyödyntämään järjestelmän monipuolisia ominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Koulutusten osalta keskitytään erityisesti verkko-opetuksen kehittämiseen.

– Korona lisäsi tietysti kiinnostusta verkkokursseihin, mutta asiakasorganisaatiomme ovat muutenkin toivoneet niitä lisää, kertoo Apotin koulutuspäällikkö Hanna Hukari.

– Verkkokursseja voi suorittaa joustavasti silloin kun se sopii omaan aikatauluun parhaiten. Haluammekin tehdä verkkokursseistamme mahdollisimman toimivia ja innostavia.

Apotin verkkokursseihin tulee myös mahdollisuus antaa palautetta kurssista.

– Tämä on tietysti meille todella hyödyllistä kurssien jatkokehittämisen kannalta, Hukari sanoo.

Myös järjestelmän käyttöön liittyviä ohjeita yksinkertaistetaan ja niiden määrää karsitaan. Tavoitteena on, että käyttäjät mahdollisimman helposti löytäisivät tarvitsemansa ohjeistuksen.

Apotti 2.0 -ohjelman tavoitteena on parantaa Apotti-järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä. Ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistä.

Lue aiemmat Apotti 2.0 -ohjelman etenemiseen liittyvät artikkelit: 

Apotti-järjestelmän käytettävyyden kehittäminen etenee

Apotti 2.0 -ohjelma etenee aikataulun mukaan

 

Tilaa Apotin uutiskirje