Apotti 2.0 -ohjelma etenee aikataulun mukaan

15.12.2021 Tiedotekäytettävyys

Apotti-järjestelmän käytettävyyden parantamiseen keskittyvä Apotti 2.0 -ohjelma on edennyt hyvin ja ensimmäiset toiminnallisuudet saadaan tuotantoon alkuvuodesta 2022. Näiden joukossa on muun muassa varfariinihoidon terminologian yhtenäistäminen ja selkeyttäminen. 

Jatkossa käytettävyyttä parantavia muutoksia tehdään jatkuvalla syklillä Apotin ketterän toimintamallin mukaisesti. Muun muassa lääkitysraportteja optimoidaan ja yhdenmukaistetaan. Esimerkiksi kotilääkityksen tarkistamiseen suunniteltuja näkymiä yhtenäistetään kautta järjestelmän ja potilastiedon arkistohakujen käytettävyyttä parannetaan. Myös Maisan sosiaalihuollon hakemusten käytettävyyttä parannetaan.

– Hyvä käyttäjätyytyväisuus on yksi uuden strategiamme neljästä kulmakivestä ja järjestelmän käytettävyyden kehittäminen on tärkein askel tällä tiellä. Uusia parannusideoita tunnistetaan jatkuvasti, mistä kiitos Apotti-asiantuntijoillemme ja käyttäjillemme. Omistautuneet tiimit toteuttavat muutoksia ripeällä tahdilla, ja kehitystyötä tehdään yhdessä noin sadan sote-ammattilaisen kanssa, jotka tuovat mukaan arvokasta asiakas- ja potilastyön näkökulmaa, sanoo asiakkuudet ja portfolionhallinta -yksikön johtaja Ulla Kuukka.

– Lokakuussa Epicin ja Apotin sovelluskehittäjät vierailivat HUSissa ja Helsingin kaupungilla seuraamassa, miten sote-ammattilaiset käyttävät järjestelmää ja millaisia erityistarpeita heillä on. Vierailut ovat osa Apotti 2.0 -ohjelmaa ja niiltä kertynyttä tietoa hyödynnetään kehitystyössä.

Lääkitysnäkymien muutokset tuotantoon alkuvuodesta

Ulla Kuukka kertoo, että alkuvuodesta järjestelmään tulevien muutosten hyötynä on yhdenmukaisempi ilme keskeisissä kotilääkityksen tarkastamisen työnkuluissa sekä osastoilla että päivystyksessä.

– Uskomme muutosten selkiyttävän potilaan lääkitykseen liittyvää ammattilaisten välistä vuorovaikutusta ja lisäävän lääkitysturvallisuutta. Lääkitysnäkymien kehittämisen ja optimoinnin tavoitteena on, että eri näkymissä lääkitystä tarkasteltaisiin aina samankaltaisesti ja järjestelmässä olisi käytössä yhtenäinen terminologia kautta potilaan hoitoketjun. Pyrimme myös lisäämään potilaan lääkitysnäkymissä navigoimisen loogisuutta.

Muutokset koskevat kaikkia Apotti-käyttäjiä, jotka osallistuvat potilaan lääkehoitoon ja käyttävät Apotin lääkitysnäkymiä. Ensi vaiheessa muutokset näkyvät etenkin päivystyksessä ja osastoilla.

Lue lisää sovelluskehittäjien vierailuista Apottia käyttäviin organisaatioihin.

Tilaa Apotin uutiskirje