Apotin ja Laurean koulutusyhteistyö jatkuu

15.3.2022 TiedoteApotti

Lokakuussa 2021 alkoi Oy Apotti Ab:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun uraauurtava koulutusyhteistyö, jossa sairaanhoitajaopiskelijoita perehdytettiin Apotti-järjestelmän perusteisiin ennen heidän siirtymistään työharjoitteluun. Kokemukset koulutuksista olivat niin hyviä, että Laurea päätti ottaa Apotti-koulutuksen kiinteäksi osaksi sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksiaan.

Koulutukset alkavat 15.3. ja kevään 2022 koulutusryhmät toteutetaan lähi- tai etäkoulutuksina opiskeluryhmästä riippuen. Koulutuksiin osallistuu tämän vuoden aikana yhteensä lähes 600 opiskelijaa, ja myös kokonaisuuksien vastuuopettajat koulutetaan. Koulutuksia on kehitetty opiskelijoilta syksyllä saatujen palautteiden pohjalta. Opiskelijat toivoivat esimerkiksi Apotin kotiharjoitteluympäristöön pääsemistä.

– Koulutusyhteistyön jatkuminen Laurean kanssa on kaiken kaikkiaan hienoa, hymyilee Apotin palvelutuotantopäällikkö Kristiina Kiviniemi. – Nyt pystymme myös tarjoamaan opiskelijoiden käyttöön heidän toivomansa kotiharjoitteluympäristön, joka mahdollistaa Apotti-järjestelmän harjoittelun itsenäisesti. Tämä on loistava lisä tehokkaaseen koulutuspakettiin.

Koulutus helpottaa työskentelyä Apotti-järjestelmää käyttävissä organisaatioissa

Kevään 2022 aikana koulutuksiin osallistuu yhteensä 240 opiskelijaa, ja syksyn aikana 320 opiskelijaa. Laurean kanssa kartoitetaan myös muita koulutusmahdollisuuksia.

– Jatkuva yhteistyö Laurean kanssa tarkoittaa, että jatkossa kaikki Laurean sairaanhoitajaopiskelijat saavat ensimmäisen Apotti-koulutuksensa jo opintojen alussa. On erityisen hienoa, että Apotti-osaaminen alkaa karttua jo uran alkuvaiheessa. Näin pystytään paremmin varmistamaan, että opiskelijat oppivat käyttämään Apotti-järjestelmää oikein alusta asti, kertoo koulutusyksikön päällikkö Mia-Riitta Lehtonen Apotista.

–  Suunnittelemme yhteistyössä Apotin ja Laurean koulutusohjelmien välillä myös muun muassa koulutuksen laajentamista sosionomi- ja fysioterapiakoulutuksiin, jatkaa kehittämispäällikkö Mikko Harju Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Tietojärjestelmien käyttö on merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Perustaitojen oppiminen jo opiskeluvaiheessa tukee opiskelijoiden sujuvaa työllistymistä ja voi helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Uudenmaan alueella.

– Yhteistyöstä hyötyvät erityisesti Apotti-järjestelmää käyttävät organisaatiot, kun opiskelijoilla on jo harjoitteluun tullessa osaamista järjestelmän käytöstä. Tätä on helppo syventää työelämään siirryttäessä työroolikohtaisella osaamisella kulloisenkin tehtävän vaatimusten mukaisesti, Lehtonen sanoo.


Lisätiedot:

Kristiina Kiviniemi, Oy Apotti Ab
p. 050 593 8092, kristiina.kiviniemi(at)apotti.fi

Mikko Harju, Laurea-ammattikorkeakoulu
p. 050 467 8807, mikko.harju(at)laurea.fi

 

Lue lisää Apotin ja Laurean koulutusyhteistyöstä:

Apotti ja Laurea aloittavat koulutusyhteistyön

Apotti-koulutukset saivat Laurean opiskelijoilta erinomaisen vastaanoton

Tilaa Apotin uutiskirje