Apotti-koulutukset saivat Laurean opiskelijoilta erinomaisen vastaanoton

11.11.2021 TiedoteLaurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille tarjottiin lokakuussa kaksi vapaaehtoista koulutusta Apotti-järjestelmän käytöstä. Koulutukset sujuivat suunnitelmien mukaan ja opiskelijoilta saadut palautteet olivat erittäin positiivisia. Niiden pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kevään laajempia koulutuskokonaisuuksia.

Apotin pääkouluttaja Johanna Planting kertoo, että koulutus räätälöitiin Hoitaja perusterveydenhuollon vuodeosastolla -koulutuksen pohjalta Laurean toiveita kuunnellen ja opiskelijoiden pohjatiedot huomioiden.

– Osallistujat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joten esimerkiksi lääkehoitoa ei käyty niin laajasti läpi kuin varsinaisessa Apotti-koulutuksessa. Nyt perehdyttiin enemmänkin tietojen tarkasteluun, päivittäisen hoidon kirjaamiseen sekä potilaan sisään- ja uloskirjaukseen. Myös Rover-mobiilisovellusta esiteltiin.

Apotin kouluttajat Carita Kemppainen ja Tiia Hynninen vastasivat koulutuksen käytännön toteutuksesta.

– Opiskelijat olivat motivoituneita, aktiivisia ja innokkaita oppimaan. He kyselivät järjestelmästä ja työnkuluista työelämän tarpeisiin peilaten, Hynninen kertoo.

– Kouluttajan näkökulmasta parasta oli opiskelijoiden avoin ja positiivinen suhtautuminen Apotti-järjestelmään. Heillä oli erinomaiset tietotekniset valmiudet, joten opiskelu oli sujuvaa. Varsinkin lääkehoidon työnkulut kiinnostivat ja puhuttivat, ja tulevaisuudessa tiettyjä työnkulkuja voisi harjoitella laajemminkin, jatkaa Kemppainen.

Palaute toimii pohjana koulutusten jatkokehitykselle

Koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli, että opiskelijat pääsevät tutustumaan Apotti-järjestelmään jo ennen työharjoittelujen aloittamista.

– Tulevissa harjoitteluissa tästä on paljon hyötyä sekä opiskelijoille että työnantajille, kun kaikkea ei tarvitse aloittaa ihan alusta, Johanna Planting kiteyttää.

Jatkossa koulutusta on tarkoitus kehittää opiskelijoilta saatujen palautteiden ja kurssitilanteissa käytyjen keskustelujen pohjalta.

– Opiskelijat olivat oikein innokkaita ja osasimme arvata, että palaute tulee olemaan positiivista. Palautteista näkyy toki myös se, että uutta tietoa tulee paljon ja eroja ihmisten oppimistavoissa ja -tahdissa on luonnollisesti aina, kuvailee Planting.

– Hyviä ideoita nousi esiin: tehtäväkorttien avulla voisi tehdä itsenäistä harjoittelua varsinaisen koulutuksen jälkeen, ja jo ennen lähiopetusta voisi tarjota lyhyen verkkokurssin, jossa voitaisiin esitellä Apotti-järjestelmän näkymiä. Lisäksi esitettiin toivomus siitä, että opiskelijat pääsisivät kotiharjoitteluympäristöön harjoittelemaan kirjaamista, ja tähän olemmekin jo tarttuneet: kevään opiskelijoille liitetään kotiharjoitteluympäristön käyttö osaksi Apotti-koulutusta.

Sekä Planting, Hynninen että Kemppainen ovat varsin tyytyväisiä koulutukseen ja Laurea-yhteistyön alkamiseen.
– Koulutuksista jäi erityisen positiivinen fiilis! Opiskelijat ovat tulevaisuuden Apotti-käyttäjiä, joten on mahtavaa, että koulutusyhteistyö sai näin hyvän startin.

Lisätiedot:

Mia-Riitta Lehtonen, Oy Apotti Ab
040 683 5251, mia-riitta.lehtonen(a)apotti.fi

Kristiina Kiviniemi, Oy Apotti Ab
050 593 8092, kristiina.kiviniemi(a)apotti.fi

Lue lisää Apotin ja Laurean koulutusyhteistyöstä tästä linkistä.

 

Otteita opiskelijoiden antamista palautteista: Koulutus antoi selkeän kuvan ohjelmiston perustoiminnallisuuksista. Koulutus oli ihanan rento, rauhallinen päivä. Enemmän kuitenkin olisi voinut olla sellaista "tutustukaa itse" tyylistä, että vaikka loppuun olisi annettu aikaa vaan selata ja etsiä mitä kaikkea sieltä löytyy. Mukava päivä kuitenkin! Koulutus oli mielestäni erittäin hyvä. Järjestelmä kuitenkin iso osa tulevaa työtä, joten oli hyvä tutustua "oikeasti" siihen. Vaikka kaikki asiat eivät varmasti jäänyt mieleen, ne muistuvat varmasti työssä. 10+

Tilaa Apotin uutiskirje