Apotti ja Laurea aloittavat koulutusyhteistyön

13.10.2021 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab ja Laurea-ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön, jossa sairaanhoitajaopiskelijoita perehdytetään Apotti-järjestelmän perusteisiin ennen heidän siirtymistään työharjoitteluun. Apotin koulutusyksikkö on räätälöinyt koulutuksen sisällön Laurean toiveita kuunnellen, ja se mahdollistaa opiskelijoiden paremmat valmiudet työskennellä järjestelmää käyttävissä yksiköissä heti uran alkumetreiltä alkaen. Tavoitteena on myös helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta Uudenmaan alueella.

– Laurean sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti tarjoamme jo opintojen alussa kliinisen hoitotyön perusteiden osalta opiskelijoillemme mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden työvälineisiin. Näin varmistamme osaltamme koulutuksemme työelämärelevanssin ja laadukkaan opetuksen toteutumisen. Apotti on ensimmäinen järjestelmä, jonka kanssa pääsemme tekemään yhteistyötä. Korona asetti tällekin projektille haasteita, mutta nyt voimme vihdoin aloittaa koulutukset ja olemme siitä iloisia, kertoo kehittämispäällikkö Mikko Harju Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Apotin kouluttajat pitävät Laurean Hyvinkään kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoille kaksi koulutuspäivää 14. ja 15. lokakuuta. Osallistujat ovat vapaaehtoisia ja heitä on yhteensä 25. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään osaamistaan heti koulutuksen jälkeen harjoittelupaikkoihin eri puolille Uuttamaata.

– Koulutus pitää sisällään muun muassa Apotin yleisesittelyä, erilaisia hoitotyön kirjaamisia ja Rover-mobiilisovellukseen tutustumista. Tavoitteena on, että opiskelija saa jo tässä vaiheessa hyvän tuntuman HUSissa ja Uudenmaan alueella laajalti käytössä olevaan Apotti-järjestelmään ja on työtilanteissa valmiimpi ottamaan järjestelmän käyttöön. Tämä on sekä opiskelijan että työnantajan etu ja edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta, sanoo asiakastukipäällikkö Laura Vuorimies Apotista.

Opiskelijoilta kerätään palaute heti koulutuksen jälkeen ja uusi palaute työharjoittelujakson päätyttyä. Näiden perusteella voidaan tarvittaessa muokata tulevia koulutuskokonaisuuksia.

– Keväällä 2022 Apotti-koulutukset tulevat osaksi opetusta Laurean viidelle uudelle sairaanhoitajaopiskelijaryhmälle, joissa kussakin on 40 opiskelijaa. Keväällä opiskelijoilla on myös enemmän aikaa itsenäiseen opiskeluun ja heille tarjotaan kotiharjoitteluympäristön tunnukset itsenäistä harjoittelua varten, Apotin palvelutuotantopäällikkö Kristiina Kiviniemi kertoo.

– Opiskeluaikana tapahtuva huolellinen perehtyminen ammatillisesti keskeiseen toimintakäytäntöön omalla vaikutusalueellamme vahvistaa sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä, tukee ammatillista kasvua ja mahdollisesti sitä kautta auttaa myös ammatissa pysymiseen. Kun Apotti-järjestelmän perusteet tulevat tutuksi jo opiskeluaikana, opiskelijoidemme on myös entistäkin helpompi työllistyä, summaa Mikko Harju.

 

Lisätiedot:

Kristiina Kiviniemi, Oy Apotti Ab
p. 050 593 8092, kristiina.kiviniemi@apotti.fi

Mikko Harju, Laurea-ammattikorkeakoulu
p. 050 467 8807, mikko.harju@laurea.fi

Tilaa Apotin uutiskirje