Vuonna 2020 tehtiin kaksi suurta Apotti-käyttöönottoa – Apotin toimintakertomus on julkaistu

25.3.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu. Koronapandemian ja etätyön sävyttämän vuoden aikana tehtiin kaksi suurta Apotti-järjestelmän käyttöönottoa. Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi nopeasti.

− Vuosi 2020 oli Apotille kokonaisuudessaan hyvä, vaikka koronapandemia varjostikin toimintaa lähes koko vuoden ajan. Yrityksemme sai lisää omistajia Inkoon ja Siuntion kunnasta sekä Loviisan kaupungista. Lisäksi veimme läpi kaksi isoa ja onnistunutta käyttöönottoa HUSin reunasairaaloissa ja Meilahden sairaala-alueella, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Myös kuntalaisten digipalvelun Maisa-asiakasportaalin käyttö jatkoi nopeaa kasvuaan vuoden 2020 aikana: vuoden lopussa käyttäjiä oli noin 216 000.

Koronapandemia aiheutti suuria haasteita Apotin asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin. Haasteet näkyivät muun muassa hoitojonojen kasvuna ja taloudellisina menetyksinä. Apotti-järjestelmään tehtiin satoja muokkauksia koronapandemian takia asiakasorganisaatioiden tarpeisiin.

Arvio vuoden 2021 kehityksestä

Vuoden 2021 huhtikuussa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun ja työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto tapahtuu syksyllä. Suurin käyttöönottoihin vaikuttava epävarmuustekijä liittyy koronapandemiatilanteeseen: pandemia työllistää edelleen merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ja rokotusten järjestäminen lisää entisestään kuormitusta. Nämä tekijät heikentävät mahdollisuutta valmistautua uuden järjestelmän käyttöönottoon ja sen mukanaan tuomien uusien toimintatapojen omaksumiseen.

Syksyllä HUSin kuvantamisen toimintojen käyttöönottoa laajennetaan koskemaan Eksotelta HUSille siirtyviä käyttäjiä ja tehdään HUSLABin ajanvaraustoimintoihin liittyvä käyttöönotto. HUSin Siltasairaalan ja Puistosairaalan sekä loppujen kuntien (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Loviisa/Lapinjärvi) käyttöönottoja valmistellaan.

EU:n lääkintälaiteasetus (2017/745) tulee voimaan 26.5.2021. Sen myötä lääkintälaitteiden rekisteröintivaatimukset tiukentuvat EU:n alueella. Apotti on asetuksen näkökulmasta sekä jakelija (Epic-tuote) että valmistaja (ohjelmistolääkintälaite). Apotti valmistautuu asetuksen voimaan tuloon huolehtimalla asetuksen mukaisten vaatimusten täyttämisestä, (ohjelmisto)lääkintälaitteiden rekisteröinnistä (CE-merkintä) sekä kehittämällä laatujärjestelmäänsä tähtäimenään ISO 13485 (terveydenhuollon laitteet tarvikkeet -laatustandardi).

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Nykyisen hallituksen esityksen perusteella Oy Apotti Ab:n osakkeet siirtyisivät lakisääteisesti perustettaville hyvinvointialueille. Jos uudistus toteutuu Uudellamaalla suunnitellussa muodossaan, jossa kuntien nykyiset perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut on järjestelty yhden sateenvarjon alle, täytyy myös Apotti-järjestelmä sopeuttaa tukemaan hyvinvointialueiden uusia toimintamalleja. Tehdyn oikeudellisen selvityksen perusteella Uudenmaan hyvinvointialueilla olisi sote-uudistuksen toteutuessa mahdollisuus laajentaa Apotti kaikkien Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteiseksi järjestelmäksi.

Apotissa otettiin toimintakertomusvuonna laajasti käyttöön ketterä toimintamalli, jonka pohjaksi valittiin SAFe-viitekehys (Scaled Agile Framework). Toimintamallin tavoitteena on tukea asiakasohjautuvaa kehittämistä entistä paremmin hankevaiheen ja käyttöönottojen päättyessä sekä yrityksen siirtyessä puhtaasti jatkuvien palvelujen palvelumalliin.

Oy Apotti Ab:n pidemmän aikavälin strategia päivitetään kevään 2021 aikana.

Oy Apotti Ab:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 

Tilaa Apotin uutiskirje