Valviran Apotti-päätös valmistunut: ”Käytettävyyden kehittäminen edelleen ykkösprioriteetti”

24.5.2023 Tiedotevalvira

Valvira on antanut päätöksensä Oy Apotti Ab:tä ja Apotti-tietojärjestelmää koskevassa valvonta-asiassa. Valvonnan taustalla oli vuonna 2022 paljon julkisuutta saanut terveydenhuollon ammattihenkilöiden kantelu. Valvira pitää Apotti-tietojärjestelmään toteutettuja ja suunniteltuja kehitystoimenpiteitä yleisesti ottaen hyvinä ja jatkaa niiden edistymisen seurantaa.

Valvira teki tarkastuksen Oy Apotti Ab:n tiloissa 14.12.2022. Tarkastuksen aikana käytiin läpi mm. Apotti-järjestelmän käyttäjäystävällisyyden kehittämiseen tähtäävää Apotti 2.0 -ohjelmaa. Ohjelman kehityskohteita ovat mm. käyttöliittymän yksinkertaistaminen, Kanta-tietojen hakeminen, ohjeiden selkiyttäminen sekä raportoinnin ja koulutuksen kehittäminen. Apotti 2.0 -ohjelmassa on tähän mennessä tehty yli 200 käytettävyyttä kehittävää parannusta.

Tehdyn tarkastuksen ja selvitysten perusteella Valvira katsoo päätöksessään, että Apotti-järjestelmä täyttää asiakastietolain mukaiset olennaiset vaatimukset ja on suunniteltu ja rakennettu tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten sekä yhteentoimivuutta koskevien kansallisten määrittelyjen mukaisesti. Apotilla pystytään käsittelemään asiakas- ja potilastietoja lakien ja säännösten edellyttämällä tavalla.

Valvira pitää Oy Apotti Ab:n toteuttamia ja suunnittelemia kehitystoimenpiteitä yleisesti ottaen hyvinä. Koska toimenpiteiden onnistumista voidaan arvioida vasta myöhemmin, Valvira jatkaa järjestelmän kehittämisen, keskeneräisten yhteistestausten etenemisen ja käytettävyyden parantamisen seurantaa.

– Olemme sisällyttäneet keskeiset tunnistetut ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kantelussakin esiin nousseet ongelmakohdat Apotti 2.0 -ohjelmaamme. Esimerkiksi lääkitystoiminnallisuuksiin ja raportointiin on tehty useita parannuksia ja käyttöliittymää on yksinkertaistettu, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.

– Työ jatkuu edelleen. Apotti-järjestelmän käytettävyyden kehittäminen on ykkösprioriteettimme.

Vuoropuhelun ja läpinäkyvyyden lisääminen tärkeää

Apotti-järjestelmää kehitetään kaikkien Apotin asiakasorganisaatioiden yhteistyönä. Tavoitteena on mm. yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa eri tasoilla.

– Kaikki erinomaiset kehitysehdotukset on käytävä huolella läpi, jotta muutokset johtavat kokonaisuuden kannalta toivottuun lopputulokseen. Jatkuvan käytettävyyden kehittämisen lisäksi on tärkeää kehittää palautekäytäntöjämme ja lisätä järjestelmän kehityksen läpinäkyvyyttä yhdessä asiakasorganisaatioidemme kanssa.

– Haluamme saada Apotti-käyttäjiltä välitöntä palautetta järjestelmään tehdyistä parannuksista. Eräänä keinona järjestelmän käyttäjien ja sen kehittäjien vuoropuhelun lisäämiseen ovat sote-toimintayksiköihin tänä vuonna tehtävät kohdevierailut, ns. kehityskirit, joilla pureudutaan kunkin yksikön tilanteeseen, kuten kehitys- ja tukitarpeisiin. Kehityskirien piloteista on saatu erittäin lupaavia tuloksia.

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje