Apotti 2.0 -ohjelman alkuvuoteen kuuluu kohdevierailuja ja määrittelytyötä

29.3.2023 TiedoteApotti 2.0

Apotti 2.0 -ohjelmassa on tehty jo yli 200 käytettävyyttä parantavaa muutosta, ja työ jatkuu. Yhteistyötä asiakasorganisaatioiden kanssa tiivistetään muun muassa jalkautumalla sote-yksiköihin. Kehitystyön painopiste on viime aikoina ollut määrittelytyössä, joka mahdollistaa ketterän ja kestävän kehityksen nyt ja tulevaisuudessa. Näin pystytään aidosti vastaamaan asiakkaiden jatkokehitystarpeisiin.

Osana Apotti 2.0 -ohjelmaa on lanseerattu uudenlainen Apotin asiakasorganisaatioihin suuntautuva kohdevierailumalli, niin sanottu kehityskiri. Sote-yksiköihin jalkautumalla pystytään tiivistämään yhteistyötä ja lisäämään Apotti-järjestelmän käyttöön liittyvää tietoa. Vierailuilla voidaan esimerkiksi tunnistaa mahdollisia käytettävyyshaasteita ja tarjota asiakkaille valmiita ratkaisuja, joista he voivat valita yksikölleen olennaista pienkehitystä. Lisäksi voidaan tunnistaa jatkokehitystarpeita. Ensimmäiset kehityskirit on päästy toteuttamaan alkuvuoden aikana ja tulokset ovat lupaavia.

Apotti-järjestelmän näkymien yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen on laajentunut perusterveydenhuollon alueelle lääkäreiden ja sairaanhoitajien näkymiin. Kehitys jatkuu edelleen myös erikoissairaanhoidon puolella erikoisalakohtaisesti. Ammattilaisten työ helpottuu, kun järjestelmän työtilat näyttävät jatkossa aina samanlaisilta ja työkalut löytyvät samasta paikasta.

Tarkka dokumentointi turvaa ketterän kehityksen

Viime aikoina Apotti 2.0 -ohjelmassa on pitkälti keskitytty suurten kehityskokonaisuuksien määrittelytyöhön. Tämä ”kulissien takainen” työ ei vielä tässä vaiheessa näy suoraan Apotti-järjestelmän loppukäyttäjille, mutta helpottaa ja nopeuttaa ketterää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvin dokumentoidut määrittelyt auttavat esimerkiksi silloin, kun asiakkailta tulee toiveita jatkokehitykseen. Aiemmin tehtyyn kehitykseen päästään helposti kiinni ja pystytään nopeasti hahmottamaan, mihin suuntaan kannattaa edetä. Tarkka dokumentointi auttaa myös häiriöiden hallinnassa.

Apotissa tehdään jatkuvasti myös paljon lakisääteisiä projekteja ja käytön laajentumiseen liittyvää työtä, joiden kanssa kehitysresursseja joudutaan jakamaan.

Asiakasorganisaatioiden toiveesta Apotti 2.0 -kehitysohjelmaa on päätetty jatkaa vuoden 2023 loppuun.

 

Apotti 2.0 -ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun asti. Sen aikana valmistuu jatkuvasti käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia. Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje