Vuonna 2022 kehitettiin käytettävyyttä ja valmistauduttiin hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen

8.3.2023 Tiedote2022

Apotin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 on julkaistu. Vuotta leimasivat valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen sekä järjestelmän käytettävyyden kehittäminen Apotti 2.0 -ohjelmassa.  Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana lähes 300 000:lla uudella käyttäjällä.

− Vuonna 2022 keskityimme erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen ja järjestelmän käytettävyyden kehitykseen vuonna 2021 aloitetun Apotti 2.0 -ohjelman puitteissa, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Vuoden aikana valmistui yli 170 järjestelmän käytettävyyttä parantavaa muutosta.

Vuonna 2022 tehtiin myös tärkeä järjestelmäkäyttöönotto.

− Apotti-järjestelmä otettiin syyskuussa käyttöön HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen ja kliinisen neurofysiologian yksiköissä. Käyttöönoton myötä kaikki HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijät Uudenmaan alueella pääsivät yhteisen järjestelmän pariin.

Kuntalaisille suunnatun Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi vuoden 2022 aikana lähes 300 000:lla uudella käyttäjällä: vuoden lopussa käyttäjiä oli jo yli 930 000.

Maisan monipuolisia mahdollisuuksia alettiin myös hyödyntää yhä laajemmin: vuoden 2022 aikana Maisan käyttö ajanvarauksissa laajeni, kun Helsingin korona- ja influenssarokotusten ja Vantaan ja Keravan influenssarokotusten ajanvaraukset siirtyivät syksyllä Maisaan. Myös alaikäisen lapsen huoltajien puolesta-asiointimahdollisuus Maisa-asiakasportaalissa parani: toukokuun lopulta alkaen huoltajat ovat voineet asioida Maisassa kaikkien alle 18-vuotiaiden huollettaviensa puolesta.

Oy Apotti Ab antoi vuoden aikana 6 lausuntoa ja pyrki näin vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön asiakas- ja potilasturvallisuuden, asiakas- ja potilastietojen sujuvan käytön sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen varmistamiseksi.

− Hallituksen asiakastietojen käsittelyä koskeneessa esityksessä (HE 246/2022) otettiin askeleita oikeaan suuntaan. Soten tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen edetessä tulee kuitenkin löytää pysyvä ratkaisu potilastietojen saumattomaan käyttöön Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja erikoissairaanhoitoa tuottavan HUS-yhtymän välillä liittyvään haasteeseen.

Oy Apotti Ab:n omistajuus siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille: 1.1.2023 alkaen Apotin omistavat Itä-, Länsi-, ja Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Arvio vuoden 2023 kehityksestä

Oy Apotti Ab:n strategiassa on neljä painopistealuetta: järjestelmän käyttökokemus, tiedolla johtaminen, kansalaisten digitaaliset palvelut ja verkostokehittäminen.

− Apotin visiona on tarjota kattavin ja edistyksellisin ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Järjestelmää kehitetään koko ajan aktiivisesti, ja yli 10 000 kehittäjän kansainvälinen verkosto tuo edistyneet ratkaisut suomalaisen soten käyttöön, Välimäki toteaa.

Vuoden 2023 tärkeimpiä prioriteetteja Oy Apotti Ab:n tiekartalla on Apotti 2.0 -ohjelman onnistunut läpivienti ja sen myötä järjestelmän käyttökokemuksen merkittävä parantuminen. Toinen pääteema on varmistaa hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toiminta ja tukea uusia hyvinvointialueita niiden toiminnan käynnistymisvaiheessa.

− Raportoinnin ja muiden tiedolla johtamisen palveluiden kehitys on myös yksi painopisteistä. Hyvinvointialueet tarvitsevat uusia tiedolla johtamisen ratkaisuja toimintansa tueksi. Apotti pystyy tukemaan hyvinvointialueita tässä heti toiminnan käynnistymisestä lähtien, Välimäki kertoo.

Apotti kehittää myös jatkuvasti kansalaisten digitaalisia palveluita, joilla voidaan sujuvoittaa sekä kuntalaisten asiointia että sote-ammattilaisten työtä. Tekeillä on mm. sote-ammattilaisille suunnattu harjoitteluympäristö, joka helpottaa Maisan ominaisuuksien hyödyntämistä päivittäisessä toiminnassa.

− Uskon, että Maisa-asiakasportaalin mahdollisuuksia aletaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa tänä vuonna entistäkin laajemmin. Esimerkiksi HUSin päivystyksen etävastaanottokokeilusta saatiin niin rohkaisevia tuloksia, että toimintamalli päätettiin vakiinnuttaa.

 

Oy Apotti Ab:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 

Tilaa Apotin uutiskirje